Warning: Use of undefined constant choose_countries - assumed 'choose_countries' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/hmn2ujt5sox9/trademarks.vn/wp-content/themes/flatsome-child/template-parts/posts/layout.php on line 11

Đăng ký sáng chế tại Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập

Đăng ký sáng chế tại Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập. Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập là thành viên của Công ước Paris về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đồng thời là thành viên của hiệp ước hợp tác sáng chế PCT. Việc bảo hộ sáng chế tại các tiểu vương Quốc Ả Rập được tiến hành theo thủ tục nộp đơn và cấp bằng độc quyền.

Có thể bạn quan tâm

1.Quy trình đăng ký sáng chế tại Các tiểu vương quốc A Rập được xem xét qua các giai đoạn sau

Giai đoạn Thời hạn Nội dung xem xét
Nộp đơn 3-5 ngày làm việc Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu và nộp đơn
Công bố đơn 18 tháng kể từ ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên Công khai thông tin của sáng chế
Yêu cầu thẩm định nội dung đơn 36 tháng kể từ ngày nộp đơn

Không quá 60 ngày kể từ ngày công bố đơn

Chủ đơn yêu cầu cơ quan sáng chế của các tiểu vương quốc Ả Rập tiến hành thẩm định nội dung đơn
Thẩm định nội dung đơn Phụ thuộc từng đối tượng Xem xét các tiêu chí bảo hộ sáng chế theo luật Ả Rập
Cấp bằng 02 tháng kể từ ngày ra thông báo chấp nhận bảo hộ Chính thức xác lập độc quyền sáng chế cho chủ đơn

2.Yêu cầu tài liệu đăng ký sáng chế tại Arab

      –     Bản mô tả sáng chế, giải pháp hữu ích (Viết theo hướng dẫn)

      –     Văn bản xác nhận việc chuyển giao quyền từ tác giả cho chủ sở hữu

      –     Giấy ủy quyền hợp pháp hóa lãnh sự (làm theo mẫu)

      –     Bản sao đơn đăng ký quốc tế

      –     Bản sao thông báo kết quả tra cứu quốc tế yêu cầu được dịch ra tiếng Anh

      –     Một bản sao tiếng Anh thông báo kết quả nội dung nếu có

        Lưu ý:

–          Bản sao chứng nhận thành lập công ty và Bản giao nhiệm vụ cso thể nộp muộn trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nộp đơn.

–          Các tài liệu:

        –  Bản sao đơn quốc tế PCT

        –   Bản sao thông báo kết quả tra cứu quốc tế (nếu có)

        –   Bản sao thông báo kết quả nội dung (nếu có)

   Yêu cầu phải được nộp cùng thời điểm nộp đơn

3. Hiệu lực văn bằng

     Bằng độc quyền sáng chế tại các tiêu vương quốc Ả Rập có hiệu lực kể từ ngày cấp bằng kéo dài 20 năm kể từ ngày nộp đơn.

     Để Bằng độc quyền sáng chế có hiệu lực thì hàng năm chủ sở hữu phải đóng phí duy trì hiệu lực hàng năm.

     Hết 20 năm hiệu lực thì sáng chế sẽ trở thành của chung và không còn thuộc độc quyền của tác giả.

Rate this post

Rate this post

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *