Đăng ký sáng chế tại Bắc Ninh

Đăng ký sáng chế tại Bắc Ninh, Quy trình đăng ký bảo hộ sáng chế tại Bắc Ninh được quy định tại Luật sở hữu trí tuệ và quy chế của Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Để đăng ký sáng chế tại Bắc Ninh thì các cá nhân/ tổ chức đang sinh sống và làm việc tại Bắc Ninh phải tiến hành nộp đơn đăng ký sáng chế Tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam theo một trong số các cách: 

+ Nộp đơn trực tiếp tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam (Trụ sở chính tại Hà Nội và Văn phòng đại diện tại Đà Nẵng và Tp Hồ Chí Minh) 

+ Nộp đơn thông qua đường bưu điện. Nơi nhận là Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam

+ Thông qua các đại diện sở hữu công nghiệp Phương án thứ ba (Thông qua đại diện) luôn là phương án tối ưu và được các cá nhân/ tổ chức nộp đơn tại Bắc Ninh sử dụng.

Việc cách trở địa lý khiến cho việc nộp đơn, sửa đơn và theo dõi đơn gặp khó khăn. Thay vào đó, các Đại diện sở hữu công nghiệp sẽ tiến hành mọi thủ tục cho tới khi nhận được kết quả cuối cùng của Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam. 

Dịch vụ đăng ký sáng chế Chúng tôi là một công ty tư vấn thủ tục pháp lý chuyên nghiệp, có chức năng và sẵn sàng cung cấp cho Bạn dịch vụ đăng ký sáng chế như sau: 

– Tư vấn sơ bộ và đánh giá đối tượng đăng ký có thuộc phạm vi được bảo hộ sáng chế hay không. 

– Soạn thảo hồ sơ đăng ký sáng chế tại Việt Nam 

– Thay mặt nộp đơn đăng ký sáng chế tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ.

 – Theo dõi hồ sơ cho tới khi có kết quả 

– Trả lời các công văn, ý kiến phản đối

 – Nhận và bàn giao giấy chứng nhận đăng ký sáng chế 

– Phối hợp với khách hàng tiến hành các thủ tục

– Gia Hạn- Chuyển nhượng

– Xử lý vi phạm sáng chế    

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *