Những thông tin cần thiết về đăng ký sáng chế ở Ukraine theo quy định mới năm 2021

Đăng ký sáng chế ở Ukraine cần đảm bảo các tiêu chí về khả năng cấp bằng sáng chế là: tính mới, tính sáng tạo và khả năng áp dụng công nghiệp. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp đầy đủ các thông tin về đăng ký sáng chế ở Ukraine

Có thể bạn quan tâm

Phí cấp, hiệu lực và gia hạn bằng sáng chế của Ukraine

Phí công bố và phí phát hành chính thức phải được nộp trong thời hạn ba tháng kể từ ngày nhận được Quyết định cấp bằng độc quyền. Có thể gia hạn thời hạn này thêm sáu tháng bằng cách trả thêm phí. Các niên kim sau cấp đầu tiên tính từ năm mà bằng sáng chế được cấp sẽ phải được thanh toán trong vòng bốn tháng kể từ ngày cấp bằng độc quyền. Có thể trả chậm phí hàng năm với mức phạt 50% trong vòng 12 tháng sau khi hết thời hạn.

Thời hạn hiệu lực của bằng sáng chế ở Ukraine là 20 năm kể từ ngày nộp đơn. Đối với các bằng sáng chế dược phẩm và bằng sáng chế hóa chất nông nghiệp, có thể xin gia hạn thời hạn này thêm 5 năm. Trong trường hợp bằng sáng chế được gia hạn, Giấy chứng nhận bảo hộ bổ sung (SPC) sẽ được cấp.

Yêu cầu nộp hồ sơ đăng ký sáng chế ở Ukraine

Đơn xin cấp bằng sáng chế có thể được nộp bằng bất kỳ ngôn ngữ nào và ngày nộp đơn sẽ được xác định. Tuy nhiên, bản dịch tiếng Ukraina nên được nộp cho Văn phòng Sáng chế trong vòng hai tháng kể từ ngày nộp đơn.

Để có được ngày nộp đơn đăng ký bằng sáng chế ở Ukraine cần có:

– Yêu cầu cấp bằng sáng chế;

– Thông tin về (các) người nộp đơn đăng ký sáng chế ở Ukraine;

– Các tài liệu có vẻ là mô tả của một sáng chế bằng bất kỳ ngôn ngữ nào.

Đối với các đơn xin cấp bằng sáng chế yêu cầu quyền ưu tiên, cần phải cung cấp bản sao được chứng thực của Tài liệu Ưu tiên trong vòng ba tháng kể từ khi nộp đơn đăng ký sáng chế ở Ukraine. Bản dịch của tài liệu ưu tiên sang tiếng Ukraina là không bắt buộc, nhưng có thể được Văn phòng Sáng chế yêu cầu trong một số trường hợp nhất định.

Không bắt buộc phải hợp pháp hóa hoặc công chứng Giấy ủy quyền, có thể được cung cấp đồng thời với việc nộp đơn hoặc trong vòng hai tháng kể từ ngày nộp đơn đăng ký sáng chế ở Ukraine.

Thời hạn nộp đơn đăng ký sáng chế ở Ukraine

Thời hạn nộp đơn đăng ký sáng chế ở Ukraine yêu cầu quyền ưu tiên là 12 tháng kể từ ngày được hưởng quyền ưu tiên. Việc khôi phục thời hạn này có thể thực hiện trong vòng hai tháng kể từ thời hạn đã hết hiệu lực.

Sau khi hoàn thành thủ tục nộp đơn, đơn đăng ký sáng chế ở Ukraina phải trải qua quá trình thẩm định chính thức kéo dài 2-3 tháng. Việc kiểm tra nội dung được bắt đầu sau khi người nộp đơn nộp đầy đủ các giấy tờ cần thiết và lệ phí đã được thanh toán.

Thủ tục đăng ký bằng sáng chế ở Ukraine mất từ 2 đến 3 năm tùy thuộc vào khối lượng của các tài liệu đăng ký và mức độ phức tạp của việc thẩm định.

Dang Ky Sang Che O Ukraine
Đăng ký sáng chế ở Ukraine

Giai đoạn phản đối đăng ký sáng chế ở Ukraine

Bất kỳ bên thứ ba nào cũng có thể phản đối đơn đăng ký sáng chế ở Ukraine bằng cách trả khoản phí tương ứng trong vòng 6 tháng kể từ ngày công bố. Cơ quan Sáng chế gửi một bản sao phản đối cho người nộp đơn đăng ký sáng chế ở Ukraine, người nộp đơn đăng ký sáng chế có quyền gửi phản hồi lý do, cũng như sửa đổi đơn trong vòng hai tháng kể từ ngày nhận được phản đối. Kết quả xem xét được nêu trong kết luận của Hội đồng thẩm định.

Mô hình tiện ích

Các sáng chế cũng có thể được bảo hộ dưới dạng Mô hình Tiện ích ở Ukraine. Đối tượng của Mô hình tiện ích được cấp phép bảo vệ hợp pháp chỉ là các thiết bị và quy trình. Thời hạn bảo hộ tối đa của một mô hình tiện ích ở Ukraine là mười năm kể từ ngày nộp đơn đăng ký sáng chế ở Ukraine.

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *