Những lưu ý cần biết về đăng ký sáng chế ở Slovakia năm 2022

Đăng ký sáng chế ở Slovakia là một thủ tục cần thiết và có ý nghĩa rất quan trọng.Vậy làm thế nào để đăng ký sáng chế ở Slovakia? Bài viết dưới đây sẽ cung cấp các thông tin cần thiết về đăng ký sáng chế ở Slovakia như hồ sơ đăng ký sáng chế ở Slovakia, thời gian đăng ký sáng chế, yêu cầu về tài liệu ưu tiên, giấy uỷ quyền, thời gian gia hạn, phí cấp bằng sáng chế ở Slovakia, và phí suy trì…

Có thể bạn quan tâm

Hồ sơ đăng ký sáng chế ở Slovakia

Để có được ngày nộp đơn đăng ký sáng chế ở Slovakia, chủ đơn cần chẩn bị các tài liệu và thông tin cần thiết sau:

a) mô tả các yêu cầu về bằng sáng chế và bằng sáng chế bằng bất kỳ ngôn ngữ nào,

b) tên và địa chỉ của người nộp đơn .

Đơn xin cấp bằng sáng chế ở Slovakia phải được viết bằng tiếng Slovak. Đơn đăng ký sáng chế ở Slovakia có thể được nộp bằng bất kỳ ngôn ngữ nước ngoài nào khác; tuy nhiên bản dịch tiếng Slovak phải được cung cấp trong vòng hai tháng kể từ khi nộp đơn. 

Đối với tài liệu ưu tiên: Thời hạn nộp tài liệu ưu tiên không cố định; tuy nhiên tài liệu ưu tiên có thể được nộp sau khi nộp đơn đăng ký sáng chế ở Slovakia. Bản dịch sang tiếng Slovak là bắt buộc.

Dang Ky Sang Che O Slovakia
Đăng ký sáng chế ở Slovakia

Đối với yêu cầu về giấy uỷ quyền: Giấy ủy quyền không hợp pháp hóa và không công chứng là đủ để thực hiện việc đăng ký bằng sáng chế ở Slovakia.

Về yêu cầu thẩm định nội dung: Yêu cầu tiến hành thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế của Slovakia phải được nộp chậm nhất là 36 tháng sau khi nộp đơn.

Thời hạn nộp đơn đăng ký sáng chế ở Slovakia

Thời hạn nộp đơn đăng ký sáng chế ở Slovakia yêu cầu quyền ưu tiên là 12 tháng kể từ ngày được hưởng quyền ưu tiên. Trường hợp hết thời hạn này thì có thể nộp lại đơn yêu cầu khôi phục quyền ưu tiên trong thời hạn 14 tháng, kể từ ngày ưu tiên.

Về thời gian ân hạn: Nếu người nộp đơn đăng ký sáng chế ở Slovakia tiết lộ thông tin về sáng chế tại triển lãm được công nhận chính thức trong vòng sáu tháng trước ngày nộp đơn đăng ký sáng chế ở Slovakia, hoặc, nếu quyền ưu tiên được yêu cầu, trước ngày ưu tiên, thì việc tiết lộ đó không bác bỏ tính mới của một sáng chế.

Phí cấp bằng sáng chế ở Slovakia và phí duy trì

Thông báo với thời hạn ấn định về việc trả phí in bằng sáng chế ở Slovakia được ban hành sau khi Cơ quan Sáng chế ở Slovakia dự định cấp bằng sáng chế. Theo đó, thời hạn trả phí này do Văn phòng sáng chế ở Slovakia quy định và không được gia hạn thời gian trả phí. Hàng năm phải trả bắt đầu từ năm thứ 3 theo cách tích lũy.

Đăng ký sáng chế ở Slovakia là một thủ tục cần thiết. Đăng ký sáng chế ở Slovakia giúp chủ sở hữu xác lập độc quyền của mình đối với sáng chế đó, ngăn chặn hành vi xâm phạm sáng chế. Bằng độc quyền sáng chế ở Slovakia là cơ sở để chứng minh quyền sở hữu của chủ sở hữu đối với sáng chế đó

Rate this post

Rate this post

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

    Leave a Reply

    Your email address will not be published.