Warning: Use of undefined constant choose_countries - assumed 'choose_countries' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/hmn2ujt5sox9/trademarks.vn/wp-content/themes/flatsome-child/template-parts/posts/layout.php on line 11

Đăng ký sáng chế mới

Đăng ký sáng chế mới hay đăng ký sáng chế là thủ tục để chủ sở hữu, nhà sáng tạo có thể bảo hộ độc quyền cho “những sản phẩm sáng tạo” của mình. Chỉ khi tiến hành đăng ký sáng chế thành công thì mới được công nhận độc quyền sáng chế tại Việt Nam.

Để đăng ký sáng chế mới thì trước hết cần xác định được các đối tượng được pháp luật công nhận và có thể tiến hành nộp đơn đăng ký sáng chế.

Đối tượng thuộc phạm vi bảo hộ sáng chế mới không bao gồm

Có thể bạn quan tâm

– Phát minh, lý thuyết khoa học, phương pháp toán học;

–  Sơ đồ, kế hoạch, quy tắc và phương pháp để thực hiện các hoạt động trí óc, huấn luyện vật nuôi, thực hiện trò chơi, kinh doanh; chương trình máy tính;

–  Cách thức thể hiện thông tin;

–  Giải pháp chỉ mang đặc tính thẩm mỹ;

–  Giống thực vật, giống động vật;

–  Quy trình sản xuất thực vật, động vật chủ yếu mang bản chất sinh học mà không phải là quy trình vi sinh;

–  Phương pháp phòng ngừa, chẩn đoán và chữa bệnh cho người và động vật.

Hồ sơ đăng ký sáng chế mới

Giấy ủy quyền (theo mẫu)

Bản mô tả sáng chế (theo mẫu)

Bản vẽ kỹ thuật, ảnh chụp của sáng chế

Thông tin người nộp đơn

Thông tin của tác giả

Dịch vụ đăng ký độc quyền sáng chế

Chúng tôi hân hạn giới thiệu dịch vụ đăng ký sáng chế mới tại Việt Nam

Trước hết tư vấn sơ bộ và đánh giá đối tượng đăng ký có thuộc phạm vi được bảo hộ sáng chế hay không

Thay mặt khách hàng soạn thảo hồ sơ đăng ký sáng chế mới tại Việt Nam

Tiến hành nộp đơn đăng ký sáng chế tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ

Theo dõi hồ sơ cho tới khi có kết quả

Trả lời các công văn, ý kiến phản đối của Cục sở hữu trí tuệ và các bên thứ ba (nếu có)

Nhận và bàn giao giấy chứng nhận đăng ký sáng chế

Rate this post

Rate this post

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *