Đăng ký sáng chế tại Oman

Đăng ký bảo hộ sáng chế ở nước ngoài đang là vấn đề được nhiều nhà đầu tư, kinh doanh quan tâm. Đặc biệt trong bối cảnh các doanh nghiệp trong nước đang hướng đến nền thị trường đầy tiềm năng và là cơ hội để cạnh tranh lại những công ty trong nước bằng cách quảng bá thương hiệu ra nước ngoài. Dưới đây là thông tin về đăng ký sáng chế tại Oman chi tiết và đầy đủ nhất.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tục đăng ký sáng chế hiện nay được nhiều cá nhân, doanh nghiệp quan tâm nhưng, việc đăng ký bảo hộ sáng chế ra quốc tế vẫn còn rất ít vì thủ tục hồ sơ là tương đối phức tạp, thời gian thẩm định kéo dài và phát sinh nhiều phí, lệ phí.

Thủ tục đăng ký sáng chế tại Oman

• Sau khi đơn xin cấp bằng sáng chế tại Oman được nộp, Cục sở hữu trí tuệ Oman sẽ kiểm tra về các thủ tục và khả năng cấp sáng chế cho doanh nghiệp được quy định theo Luật Sáng chế, bao gồm tính mới, tính sáng tạo và ứng dụng công nghiệp. Nếu đơn đăng ký hoàn thành đầy đủ các yêu cầu, Cơ quan đăng ký sẽ đăng trên Công báo.

• Trong vòng 120 ngày kể từ ngày đăng Công báo về thông báo yêu cầu kiểm tra nội dung, doanh nghiệp cần nộp cho Cơ quan đăng ký  các thông tin liên quan đến khả năng cấp bằng sáng chế cũng như bằng chứng liên quan.

• Trường hợp Cơ quan đăng ký cho rằng sản phẩm đáp ứng tất cả các điều kiện theo đúng quy định pháp luật thì sẽ cấp bằng sáng chế cho doanh nghiệp. Nếu không, Cơ quan sẽ từ chối đơn và thông báo cho chủ sở hữu.

• Thời hạn bảo hộ Bằng độc quyền: 20 năm.

• Yêu cầu quyền ưu tiên theo Công ước Paris trong vòng 12 tháng kể từ ngày nộp đơn đầu tiên.

• Đối với đơn xin cấp bằng sáng chế tại Oman phải được nộp trong vòng 30 tháng kể từ ngày nộp đơn ưu tiên.

Dang Ky Bang Sang Che Tai Oman
Đăng ký sáng chế tại Oman

Các yêu cầu để nộp đơn đăng ký sáng chế tại Oman:

1. Giấy ủy quyền được công chứng và hợp pháp hóa tại Lãnh sự quán Oman hoặc Apostille.

2. Bản sao có chứng thực (hoặc công chứng) Giấy chứng nhận thành lập của người nộp đơn (kèm bản dịch tiếng Ả Rập).

3. Bản sao có chứng thực giấy tờ ưu tiên.

4. Bản sao hợp pháp hóa Chứng thư chuyển nhượng từ (các) nhà sáng chế, với bản dịch tiếng Ả Rập hoặc Apostille.

5. Tóm tắt của sáng chế bằng tiếng Anh và tiếng Ả Rập.

6. Đặc tả kỹ thuật của sáng chế bằng tiếng Anh và tiếng Ả Rập

7. Bản sao của ấn phẩm PCT, với bản dịch tiếng Ả Rập nếu nó được xuất bản.

Tài liệu đăng ký sáng chế tại Oman

1. Tóm tắt của sáng chế bằng tiếng Anh và tiếng Ả Rập.

2. Đặc tả kỹ thuật của sáng chế bằng tiếng Anh.

3. Bản sao của công bố PCT,

4. Bản sao có chứng thực của giấy tờ ưu tiên.

Luật Oman đưa ra hai tháng kể từ ngày nộp đơn để nộp Giấy ủy quyền.

Ba tháng kể từ ngày nộp đơn để nộp các tài liệu này:

1. Bản sao được chứng thực (hoặc công chứng) Giấy chứng nhận thành lập của người nộp đơn (kèm bản dịch tiếng Ả Rập)

2. Bản sao hợp pháp hóa Chứng thư chuyển nhượng từ (các) nhà sáng chế, với bản dịch tiếng Ả Rập.

3. Đặc tả kỹ thuật của sáng chế bằng tiếng Ả Rập

Phí hàng năm: Sáu tháng kèm theo tiền phạt phải được thanh toán vào ngày kỷ niệm ngày nộp đơn sáng chế với thời gian gia hạn là ba tháng mà không bị phạt tiền có thể kéo dài thêm ba tháng kèm theo tiền phạt. Việc thanh toán phải được trả trước hạn vào bất kỳ lúc nào và trong bất kỳ năm nào.

Tại sao phải đăng ký sáng chế tại Oman?

Độc quyền sáng chế là quyền có tính lãnh thổ. Một sáng chế chỉ được bảo hộ ở các nước hoặc khu vực mà sáng chế đã được bảo hộ. Nếu sáng chế của bạn chưa được cấp Bằng độc quyền sáng chế có hiệu lực tại một nước nhất định. Sáng chế của bạn sẽ không được bảo hộ tại nước đó. Như vậy, bất kỳ người nào đều có thể sản xuất, sử dụng, nhập khẩu hoặc bán sáng chế của bạn ở nước đó.

Việc đăng ký sáng chế tại Oman sẽ mang đến cho bạn sự độc quyền. Đồng thời, bạn có thể chuyển giao quyền sử dụng sáng chế cho các doanh nghiệp nước ngoài, xây dựng quan hệ cung ứng nguồn nhân lực, và tiếp cận với các thị trường đó nhờ mối quan hệ đối tác với các công ty khác.

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *