Thời hạn bảo hộ quyền liên quan đến quyền tác giả

Thời hạn bảo hộ quyền liên quan đến quyền tác giả. Quyền liên quan đến quyền tác giả là gì? Thời hạn bảo hộ quyền liên quan được quy định như thế nào theo pháp luật Việt Nam?

Quyền liên quan đến quyền tác giả (hay còn gọi là quyền liên quan) là quyền của tổ chức, cá nhân đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa.

Đối với mỗi đối tượng thù thời hạn bảo hộ sẽ là khác nhau:

  • Quyền của người biểu diễn (diễn viên, ca sĩ, nhạc công,..) : Thời hạn bảo hộ là năm mươi năm tính từ năm tiếp theo năm cuộc biểu diễn được định hình
  • Quyền của nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình được bảo hộ năm mươi năm tính từ năm tiếp theo năm công bố hoặc năm mươi năm kể từ năm tiếp theo năm bản ghi âm, ghi âm ghi hình trong trường hợp bản ghi âm, ghi hình chưa được công bố
  • Quyền của tổ chức phát sóng : Thời hạn bảo hộ trong năm mươi năm tính từ năm tiếp theo năm chương trình phát sóng được thực hiện.

Lưu ý : Thời hạn bảo hộ của những quyền liên quan trên được tính đến 24 giờ ngày 31 tháng 12 của năm chấm dứt thời hạn bảo hộ các quyền liên quan. Và bảo hộ của quyền liên quan đến quyền tác giả cũng không được gia hạn thời hạn bảo hộ.

Hi vọng thông qua bài viết này, chúng tôi có thể chia sẻ được những thông tin hữu ích đến bạn về thời hạn bảo hộ của quyền liên quan đến quyền tác giả.

Rate this post

Có thể bạn quan tâm

Rate this post

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

    Leave a Reply

    Your email address will not be published.