Warning: Use of undefined constant choose_countries - assumed 'choose_countries' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/hmn2ujt5sox9/trademarks.vn/wp-content/themes/flatsome-child/template-parts/posts/layout.php on line 11

Thời điểm phát sinh quyền tác giả

Quyền tác giả phát sinh tại thời điểm tác phẩm sáng tạo được thể hiện dưới hình thức vật chất nhất định, không phân biệt tác phẩm đã công bố hoặc chưa công bố, đã đăng ký bảo hộ hoặc chưa đăng ký bảo hộ. Bài viết dưới đây sẽ làm rõ thời điểm phát sinh quyền tác giả.

Thoi Diem Phat Sinh Quyen Tac Gia

Theo khoản 2 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ, quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu. Đối tượng quyền tác giả bao gồm tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học.

Theo khoản 1 Điều 6 Luật Sở hữu trí tuệ, quyền tác giả phát sinh kể từ khi tác phẩm được sáng tạo và được thể hiện d­ưới một hình thức vật chất nhất định, không phân biệt nội dung, chất l­ượng, hình thức, phương tiện, ngôn ngữ, đã công bố hay ch­ưa công bố, đã đăng ký hay ch­ưa đăng ký.

1.Các quyền lợi mà chủ sở hữu quyền được hưởng

Theo Điều 19 và 20 của Luật SHTT, tác giả hoặc chủ sở hữu tác phẩm được bảo hộ tự động về cả quyền nhân thân và quyền tài sản.

Quyền nhân thân thuộc quyền tác giả

a. Đối với tác giả không đồng thời là chủ sở hữu tác phẩm thì có quyền nhân thân bao gồm:

 • Đặt tên cho tác phẩm;
 • Đứng tên;
 • Bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm;
 • Cho phép hoặc không cho phép người khác sửa đổi nội dung tác phẩm.

b. Đối với tác giả đồng thời là chủ sở hữu tác phẩm có các quyền như sau:

 • Được hưởng nhuận bút;
 • Được hưởng thù lao khi tác phẩm được sử dụng. Được hưởng lợi ích vật chất từ việc cho người khác sử dụng tác phẩm dưới các hình thức như xuất bản. Tái bản, trưng bày, triển lãm, biểu diễn, phát thanh, truyền hình. Ghi âm, ghi hình, chụp ảnh, cải biên, chuyển thể, cho thuê…;
 • Được nhận giải thưởng đối với tác phẩm mà mình là tác giả.
 • Đối với tác giả không đồng thời là chủ sở hữu tác phẩm thì được hưởng các quyền tài sản đối với tác phẩm mà mình là tác giả, bao gồm:
 • Nhuận bút, thù lao khi tác phẩm được sử dụng;
 • Được nhận giải thưởng đối với tác phẩm mà mình là tác giả.

Trên đây là một số nội dung liên quan đến quyền tác giả. Để được giải đáp thắc mắc và tư vấn dịch vụ, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Rate this post

Có thể bạn quan tâm

Rate this post

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *