Bảo hộ tác phẩm mỹ thuật ứng dụng

      Bảo hộ

Có thể bạn quan tâm

tác phẩm mỹ thuật ứng dụng là một trong những vấn đề đã và đang được dư luận xã hội quan tâm sâu sắc.

Tác phẩm mỹ thuật ứng dụng là gì?

      Theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Nghị định 22/2018/NĐ-CP về hướng dẫn Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan có hiệu lực thi hành từ ngày 10/04/2018 thì khái niệm tác phẩm mỹ thuật ứng dụng được quy định cụ thể như sau:

    “Tác phẩm mỹ thuật ứng dụng quy định tại điểm g khoản 1 Điều 14 của Luật sở hữu trí tuệ là tác phẩm được thể hiện bởi đường nét, màu sắc, hình khối, bố cục với tính năng hữu ích, có thể gắn liền với một đồ vật hữu ích, được sản xuất thủ công hoặc công nghiệp như: Thiết kế đồ họa (hình thức thể hiện của biểu trưng, hệ thống nhận diện và bao bì sản phẩm), thiết kế thời trang, tạo dáng sản phẩm, thiết kế nội thất, trang trí.”

      Quyền tác giả đối với tác phẩm mỹ thuật ứng dụng bao gồm các quyền nhân thân và quyền tài sản, trong đó các quyền nhân thân, trừ quyền công bố tác phẩm, mãi mãi thuộc về tác giả; các quyền tài sản thuộc về chủ sở hữu tác phẩm mỹ thuật ứng dụng. Tác giả cũng có thể đồng thời là chủ sở hữu tác phẩm mỹ thuật ứng dụng nếu tự mình bỏ toàn bộ công sức và tài chính để sáng tạo ra tác phẩm mỹ thuật ứng dụng.

Điều kiện bảo hộ tác phẩm mỹ thuật ứng dụng

     Do mỹ thuật ứng dụng được cấu thành bởi những đường nét, màu sắc, hình khối, bố cục nên người tạo ra nó (tác giả) chủ yếu là những người khéo tay và có óc thẩm mỹ, họ đã đầu tư công sức và/hoặc tài chính của mình để có thể sáng tạo những tác phẩm đẹp, có tính ứng dụng cao. Do vậy, pháp luật sở hữu trí tuệ đã có những quy định nhằm bảo hộ quyền tác giả của người sáng tạo đối với tác phẩm mỹ thuật ứng dụng.

     Văn bản hợp nhất số 19/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật Sở hữu trí tuệ quy định:

    “Quyền tác giả phát sinh kể từ khi tác phẩm được sáng tạo và được thể hiện dưới một hình thức vật chất nhất định, không phân biệt nội dung, chất lượng, hình thức, phương tiện, ngôn ngữ, đã công bố hay chưa công bố, đã đăng ký hay chưa đăng ký” (khoản 1 Điều 6).

    Về tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học được bảo hộ bao gồm: “Tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng” (điểm g khoản 1 Điều 14).

     Vì vậy, tác phẩm mỹ thuật ứng dụng muốn được bảo hộ quyền tác giả phải đáp ứng 02 điều kiện sau:

(i) Điều kiện cần: được thể hiện dưới một hình thức vật chất nhất định.

(ii) Điều kiện đủ: được thể hiện bởi đường nét, màu sắc, hình khối, bố cục với tính năng hữu ích có thể gắn liền với một đồ vật hữu ích; được sản xuất hàng loạt bằng tay hoặc bằng máy.

     Thủ tục đăng ký bảo hộ tác phẩm mỹ thuật ứng dụng bao gồm:

+ Tờ khai đăng ký bản quyền tác giả đối với tác phẩm mỹ thuật ứng dụng

+ Giấy uỷ quyền, nếu người nộp đơn là người được uỷ quyền

+ Biên bản cam đoan của tác giả

+ Biên bản giao việc trong trường hợp tác phẩm mỹ thuật ứng dụng tạo ra trên cơ sở giao việc

+ Giấy uỷ quyền nếu người nộp đơn là người được uỷ quyền

+ Tác phẩm cần đăng ký (2 bản) và giải trình về tác phẩm (2 bản)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *