Tính thống nhất của đơn đăng ký nhãn hiệu

Đơn đăng ký nhãn hiệu yêu cầu tính thống nhất của đơn. Theo đó mỗi đơn đăng ký nhãn hiệu được nộp tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam chỉ được yêu cầu bảo hộ độc quyền cho một đối tượng duy nhất.

Có thể bạn quan tâm

1. Đơn đăng ký nhãn hiệu

 Theo quy định về tính thống nhất của đơn đăng ký nhãn hiệu.  Mỗi đơn đăng ký nhãn hiệu chỉ được yêu cầu cấp một văn bằng bảo hộ cho một đối tượng sở hữu công nghiệp duy nhất, trừ các trường hợp dưới đây

Mỗi đơn đăng ký có thể yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho một nhãn hiệu dùng cho một hoặc nhiều hàng hoá, dịch vụ khác nhau.

Đơn đăng ký nhãn hiệu là một trong những tài liệu yêu cầu bắt buộc trong bộ hồ sơ đăng ký nhãn hiệu. Đơn đăng ký nhãn hiệu đóng vai trò quan trọng và quyết định đối với một nhãn hiệu khi tiến hành thủ tục đăng ký. Chỉ khi đơn đăng ký nhãn hiệu được soạn thảo đáp ứng đúng và đủ các yêu cầu thì nhãn hiệu mới có thể được tiếp nhận và bước vào các giai đoạn thẩm định đơn

2. Lợi ích của việc đăng kí nhãn hiệu?

a) Quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hóa

Quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hóa là quyền của chủ sở hữu nhãn hiệu hàng hóa gắn với nhãn hiệu đó trên hàng hóa; các kiện hàng bao bì hay sử dụng nhãn hiệu hàng hóa bằng bất kì cách thức nào khác liên quan tới hàng hóa mà nhãn hiệu hàng hóa đã đăng ký. Bên cạnh đó chủ sở hữu còn được quyền quảng bá hàng hóa mang nhãn hiệu đó trên thị trường.

b) Quyền ngăn cấm người khác sử dụng nhãn hiệu

Chủ sở hữu nhãn hiệu hàng hóa phải có thể ngăn chặn việc sử dụng những nhãn hiệu hàng hóa tương tự gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng và công chúng.Chủ sở hữu có thể phản đối bất kì việc bên thứ ba sử dụng; nhãn hiệu hàng hóa của mình cho các hàng hóa đã được bảo hộ; phản đối việc gắn nhãn hiệu hàng hóa đó trên những hàng hóa tương tự. Tuy nhiên nhãn hiệu

3. Thủ tục đăng ký nhãn hiệu khẩu trang

  • Cơ quan tiếp nhận và xử lý: Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam.
  • Hình thức đăng ký: Nộp hồ sơ trực tiếp tại cục, hoặc gửi qua bưu điện.

Quy trình xử lý :

  • Bước 1: Thẩm định về hình thức của đơn đăng ký nhãn hiệu.
  • Bước 2: Sau khi có quyết định chấp nhận đơn hợp lệ, đơn sẽ được đăng lên công báo.
  • Bước 3: Thẩm định nội dung để xem xét đơn có đáp ứng các điều kiện hay không.
  • Bước 4: Cục ra thông báo dự định cấp văn bằng hoặc dự định từ chối.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *