Thủ tục chuyển nhượng văn bằng bảo hộ

 

Chủ sở hữu có quyền đối với nhãn hiệu của mình. Trong nhiều trường hợp khi họ không còn nhu cầu sử dụng hay vì mục đích kinh tế thì họ có quyền chuyển nhượng lại văn bằng bảo hộ của mình cho người khác. Liên quan đến vấn đề chuyển nhượng văn bằng bảo hộ pháp luật đã có những quy định rõ ràng và cụ thể. Vậy thủ tục chuyển nhượng văn bằng bảo hộ như thế nào?

Có thể bạn quan tâm

Tài liệu chuyển nhượng văn bằng bảo hộ nhãn hiệu bao gồm:

Tờ khai yêu cầu ghi nhận chuyển nhượng đơn đăng ký nhãn hiệu;

Giấy ủy quyền ( nếu hồ sơ nộp thông qua đại diện);

02 hợp đồng chuyển nhượng;

Giấy chứng nhận đăng kí nhãn hiệu ( Bản gốc ).

Khi thực hiện chuyển nhượng văn bằng bảo hộ cá nhân, tổ chức cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Soạn Hợp đồng chuyển nhượng

Các bên thỏa thuận và thành lập hợp đồng chuyển nhượng;

Tờ khai chuyển nhượng đơn đăng kí nhãn hiệu theo mẫu quy định.

Bước 2  : Nộp hồ sơ lên Cục Sở hữu trí tuệ 

Hồ sơ bao gồm các tài liệu theo quy định pháp luật được nộp trực tiếp hoặc nộp qua đường bưu điện tới Cục Sở hữu trí tuệ hoặc tại hai văn phòng đại diện của Cục Sở hữu trí tuệ tại Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Lệ phí được nộp theo quy định.

Bước 3: Theo dõi quá trình xử lý hồ sơ

Ngay sau khi Cục Sở hữu trí tuệ tiếp nhận hồ sơ, Cục sẽ xem xét và xử lý theo quy định

Cụ thể như sau:

Nếu hồ sơ đăng ký không có thiếu sót:

+ Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định ghi nhận chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp;

+ Ghi nhận vào Văn bằng bảo hộ chủ sở hữu mới;

Lưu ý: Trường hợp chuyển nhượng một phần danh mục hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu được bảo hộ thì cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu mới cho bên nhận và xác định giới hạn danh mục hàng hóa/dịch vụ trong Văn bằng bảo hộ gốc đối với phần chuyển nhượng đó;

+ Ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp;

+ Công bố quyết định ghi nhận chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp trên Công báo sở hữu công nghiệp.

Nếu hồ sơ đăng ký có thiếu sót:

–  Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra thông báo dự định từ chối đăng ký hợp đồng, nêu rõ các thiếu sót của hồ sơ để người nộp hồ sơ sửa chữa các thiếu sót hoặc có ý kiến phản hồi về dự định từ chối đăng ký hợp đồng;

+ Trong trường hợp trả lời thông báo mà Cục Sở hữu trí tuệ chấp nhận hợp lệ sẽ ra quyết định ghi nhận chuyển nhượng nhãn hiệu;

+ Trường hợp người nộp hồ sơ không sửa chữa hoặc sửa chữa thiếu sót không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc ý kiến phản đối không xác đáng về dự định từ chối đăng ký hợp đồng trong thời hạn đã được ấn định thì Cục sẽ ra quyết định từ chối ghi nhận chuyển nhượng.

Điều kiện hạn chế chuyển nhượng nhãn hiệu

Theo quy định Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi bổ sung 2009:

Việc chuyển nhượng nhãn hiệu phải thực hiện trong thời hạn bảo hộ;

Việc chuyển nhượng quyền đối với nhãn hiệu không được gây ra sự nhầm lẫn về đặc tính, nguồn gốc của hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu;

Quyền đối với nhãn hiệu chỉ được chuyển nhượng cho tổ chức, cá nhân đáp ứng các điều kiện đối với người có quyền đăng ký nhãn hiệu đó.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *