Đăng ký thương hiệu cho sản phẩm dược phẩm

Chữa bệnh, cải thiện sức khỏe luôn là nhu cầu thiết yếu của con người. Hiện nay, ở nước ta xuất hiện rất nhiều các thương hiệu dược phẩm khác nhau. Một yếu tố để khách hàng nhận biết giữa các sản phẩm dược phẩm khác nhau chính là nhãn hiệu của sản phẩm. Do đó, hiện nay các doanh nghiệp ngày càng quan tâm đến việc đăng ký nhãn hiệu.

Có thể bạn quan tâm

Phân nhóm sản phẩm dược phẩm

Việc phân nhóm sản phẩm được dựa theo bảng phân loại Ni xơ, theo đó dược phẩm thuộc nhóm 05.

Tra cứu và đăng ký Nhãn hiệu nhóm sản phẩm dược phẩm tại Cục Sở hữu trí tuệ

Bước 1: Tra cứu nhãn hiệu

 • Để tra cứu nhãn hiệu, bạn có thể tiến hành tra cứu trên website thư viện số của Cục sở hữu trí tuệ có địa chỉ: http://iplib.noip.gov.vn/WebUI/WSearch.php. (Tuy nhiên việc tra cứu trên website này chỉ mang tính tham khảo và tra cứu cơ bản.)

Bước 2: Nộp đơn đăng ký Nhãn hiệu

 • Đơn đăng ký nhãn hiệu được nộp tại Cục Sở hữu trí tuệ,
 • Hồ sơ đăng ký thương hiệu cho sản phẩm dược phẩm:
 • Tờ khai đăng ký nhãn hiệu;
 • 01 mẫu nhãn hiệu (không nhỏ hơn 3×3 cm, không vượt quá 8×8 cm);
 • Danh mục sản phẩm, dịch vụ dự định đăng ký nhãn hiệu;
 • Chứng từ nộp lệ phí đăng ký nhãn hiệu.

Bước 3: Thẩm định hình thức

 • Thời hạn thẩm định hình thức sẽ kéo dài 01 tháng kể từ thời điểm nộp đơn.

Bước 4: Công bố đơn

 • Sau khi được chấp nhận về mặt hình thức Đơn đăng ký nhãn hiệu của sẽ được công bố trên Công báo Sở hữu công nghiệp trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày ký quyết định.
 • Bất kỳ Bên thứ ba nào cũng có quyền có ý kiến phản đối việc cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu kể từ ngày Đơn được công bố.
 • Thời hạn phản đối cấp văn bằng bảo haộ sẽ kéo dài từ khi Đơn được công bố trên công báo Sở hữu công nghiệp đến khi nhãn hiệu được cấp văn bằng bảo hộ.

Bước 5: Thẩm định nội dung

 • Sau thủ tục Công bố, đơn đăng ký nhãn hiệu sẽ được thẩm định nội dung về khả năng đăng ký bảo hộ trong thời gian từ 09-12 tháng kể từ ngày Đơn đăng ký nhãn hiệu được công bố trên công báo Sở hữu công nghiệp.
 • Nếu đơn bị phản đối bởi bên thứ 3 thì thời hạn thẩm định đơn có thể kéo dài thêm.

Bước 6: Cấp Văn bằng

 • Sau khi kết thúc thời hạn thẩm định nội dung, nếu nhãn hiệu đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ thông báo về cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu.
 • Nếu Đơn bị phản đối bởi bên thứ ba, thời han thẩm định đơn có thể bị kéo dài thêm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *