Thủ tục thu hồi mã số mã vạch

Mã số mã vạch sau khi được cấp cho doanh nghiệp thì sẽ thuộc quyền sở hữu và quản lý của Doanh Nghiệp. Hồ sơ đăng ký mã số mã vạch được tiến hành tại Tổng cục đo lường chất lượng Việt Nam. Khi doanh nghiệp không có nhu cầu sử dụng mã số, mã vạch hoặc việc sử dụng là không tuân thủ theo pháp luật thì có thể tiến hành thủ tục thu hồi mã số mã vạch để chấm dứt quyền sử dụng mã số, mã vạch đó.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tục thu hồi mã số, mã vạch được tiến hành tại Tổng Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng theo các bước sau

Bước 1: Rà soát, kiểm tra tình hình:

Trong giai đoạn này, cơ quan tổng cục đo lường chất lượng sẽ tiến hành rà soát doanh nghiệp vi phạm các quy định về mã số mã vạch theo QĐ 15/2006/QĐ-BKHCN hoặc hướng dẫn thủ tục xin ngừng sử dụng của doanh nghiệp (trường hợp tự xin ngừng)

Bước 2: Thẩm định

Cơ quan tiến hành thủ tục thu hồi mã số mã vạch sẽ tiến hành thẩm định hồ sơ và ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch 

Hồ sơ thu hồi mã số mã vạch

  • Công văn xin ngừng sử dụng
  • Quyết định (hoặc bằng chứng) giải thể của doanh nghiệp (nếu có)
  • Bằng chứng hoàn thành nghiã vụ phí đến thời điểm xin ngừng

Giấy chứng nhận sử dụng MSMV cũ đã được cấp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *