Quy định cấp và quản lý mã số, mã vạch

Quy định cấp và quản lý mã số, mã vạch như thế nào? Sau đây, A&S Law sẽ tư vấn cho bạn đọc quy định pháp luật trong vấn đề này.

Có thể bạn quan tâm

Quy định của pháp luật về cấp và quản lý mã số mã vạch được quy định tại Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam, và Trong thông tư số 88/2002/TT – BTC(Bộ Tài Chính) ngày 02/10/2002 của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, chế độ nộp và việc quản lý sử dụng phí cấp mã số mã vạch

Hồ sơ cấp và quản lý mã số mã vạch tại Việt Nam

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập 

– Bản đăng ký sử dụng MSMV theo mẫu quy định   

– Bản đăng ký danh mục sản phẩm sử dụng mã GTIN theo mẫu quy định   

– Phiếu đăng ký thông tin cho cơ sở dữ liệu của GS1 Việt Nam theo mẫu quy định

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *