Đăng ký mã vạch ở đâu

Đăng ký mã số mã vạch, đăng ký mã vạch ở đâu? Thủ tục đăng ký mã vạch được tiến hành như thế nào và hồ sơ đăng ký mã vạch được xử lý như thế nào?

Có thể bạn quan tâm

Đăng ký mã vạch tại Việt Nam được xử lý tại Tổng Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng.

– Người nộp đơn có thể lựa chọn một trong số 2 cách sau để nộp hồ sơ đăng ký mã số mã vạch

  1. Nộp đơn trực tiếp tại Tổng Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng Việt Nam: Địa chỉ số 08 đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  2. Nộp đơn thông qua các công ty luật có chức năng tiến hành thủ tục đăng ký mã vạch

Hồ sơ đăng ký mã số mã vạch.

+ Tờ khai đăng ký mã số mã vạch theo mẫu của Tổng Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng

+ Bản sao (công chứng) giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

+ Giấy ủy quyền theo mẫu

+ Bản danh mục hàng hóa mang mã vạch

Thời gian xem xét hồ sơ đăng ký mã số mã vạch

– Trong thời gian 02 ngày làm việc người nộp đơn sẽ được cấp mã số

– Trong thời gian 30 ngày làm việc kể từ ngày nộp đơn thì người nộp đơn sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký mã số mã vạch.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *