Đăng ký mã số mã vạch EAN

Mã số mã vạch dạng EAN là bước phát triển kế tiếp của loại mã số mã vạch UPC. Đăng ký mã số mã vạch này cũng giống như đăng ký mã số mã vạch UPC.

Có thể bạn quan tâm

Về cách mã hóa EAN cũng giống hệt như UPC nhưng về dung lượng mã này gồm 13 ký số trong đó 2 hoặc 3 ký số đầu tiên là ký số “mốc”, dùng để biểu thị cho nước xuất xứ. Các ký số này chính là “mã quốc gia” của sản phẩm được cấp bởi Tổ chức EAN quốc tế (EAN International Organization)

Có hai loại mã này được gọi là EAN-13 để phân biệt với phiên bản EAN-8 sau này gồm 8 ký số.

Theo ký hiệu 13 số, có thể phân chia như sau:

* 893 – Mã quốc gia Việt Nam

* 123456789 – 9 ký số này được phân chia làm 2 cụm: cụm mã nhà sản xuất có thể 4, 5 hoặc 6 ký số tùy theo được cấp, cụm còn lại là mã mặt hàng.

* 7 – Mã kiểm tra tính chính xác của tòan bộ số.

Loại này có một biến thể khác của nó là JAN (Japaneses Artical Numbering), thực chất là của người Nhật với mã quốc gia là 49.

mã vạch phát triển với mã quốc gia nên nó được sử dụng trên những sản phẩm lưu thông trên tòan cầu. Các tiêu chuẩn của Tổ chức quốc tế quản lý. Ở Việt Nam, các doanh nghiệp muốn sử dụng được mã trên sản phẩm của mình, phải là thành viên của Tổ chức Mã Số Mã Vạch Việt Nam, gọi tắt là EAN Việt Nam, để được cấp mã số doanh nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *