Phân biệt nhãn hiệu thương mại và bản quyền

[caption id="attachment_9620" align="alignnone" width="300"]Matkhau Matkhau[/caption]
Khi nào thì đăng ký nhãn hiệu thương mai? Khi nào nhãn hiệu đó cần đăng ký bản quyền? Sự khác nhau giữa bản quyền thương mại và bản quyền là gì? bài viết dưới đây sẽ phân tích cụ thể cho bạn.

Có thể bạn quan tâm

1. Khái niệm nhãn hiệu thương mại và bản quyền

a) Nhãn hiệu thương mại

Nhãn hiệu thương mại là một từ, khẩu hiệu, ký hiệu hoặc thiết kế (ví dụ: logo hoặc tên thương hiệu) mà một người hoặc công ty sử dụng để phân biệt sản phẩm hoặc dịch vụ của họ với sản phẩm hoặc dịch vụ do bên khác cung cấp.

b) Bản quyền

Bản quyền hoặc quyền tác giả là độc quyền của một tác giả cho tác phẩm của người này. Quyền tác giả được dùng để bảo vệ các sáng tạo tinh thần có tính chất văn hóa (cũng còn được gọi là tác phẩm) không bị vi phạm bản quyền, ví dụ như các bài viết về khoa học hay văn học, sáng tác nhạc, ghi âm, tranh vẽ, hình chụp, phim và các chương trình truyền thanh. Quyền này bảo vệ các quyền lợi cá nhân và lợi ích kinh tế của tác giả trong mối liên quan với tác phẩm này.

2. Phân biệt nhãn hiệu thương mại và bản quyền

a) Giống nhau Nhãn hiệu thương mại và bản quyền

Nhãn hiệu thương mại và bản quyền đều thuộc lĩnh vực sở hữu trí tuệ

b) Khác nhau Nhãn hiệu thương mại và bản quyền

Nhãn hiệu thương mại Bản quyền
Căn cứ phát sinh quyền Chỉ phát sinh quyền khi đăng kí Tự động phát sinh quyền
Thời hạn bảo hộ 10 năm kể từ ngày đăng ký 75 năm kể từ ngày đăng ký
Thời gian đăng ký 18-24 tháng 15-20 ngày làm việc
Phạm vi đăng ký sản phẩm/dịch vụ
Nội dung
 Cơ quan đăng ký

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *