Đăng kí nhãn hiệu “độc quyền” cho thiết bị y tế

Dịch vụ y tê chăm sóc sức khoẻ ngày càng phát triển nhanh chóng theo thực tế tăng trưởng của kinh tế. Điều kiện cuộc sống của con người được cải thiện, đặc biệt là vấn đề về sức khoẻ. Ngoài các bệnh viện công thì nhiều doanh nghiệp cũng được lập ra chuyên về sản xuất, cung cấp các thiết bị y tế cho bệnh viện, phòng khám nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của con người.

Tại sao nên đăng kí nhãn hiệu cho thiết bị y tế

Có thể bạn quan tâm

Việc đăng kí nhãn hiệu cho thiết bị y tế thúc đẩy hoạt động quảng bá thương hiệu của doanh nghiệp và tạo sự tin tưởng trong quan hệ đối với khách hàng.

Đăng ký nhãn hiệu sẽ tạo cơ sở pháp lý để các cơ quan nhà nước có thẩm quyền bảo vệ nhãn hiệu và xử lý các hành vi vi phạm của các chủ thể khác

Một nhãn hiệu đã đăng ký có thể mang lại lợi nhuận cho công ty của bạn từ việc ký kết hợp đồng chuyển quyền sử dụng hoặc chuyển nhượng nhãn hiệu như một tài sản của công ty.

Phân loại nhóm đăng ký nhãn hiệu thiết bị y tế

Việc xác định cụ thể nhóm hàng hóa là bắt buộc trong thủ tục đăng ký nhãn hiệu. Theo bảng phân loại Ni xơ , thiết bị y tế thuộc nhóm 10.

Đăng ký nhãn hiệu thiết bị y tế

Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu:

1.Tờ khai đăng ký nhãn hiệu;

2.01 mẫu nhãn hiệu (không nhỏ hơn 3×3 cm, không vượt quá 8×8 cm);

3.Danh mục sản phẩm, dịch vụ dự định đăng ký;

4.Giấy uỷ quyền cho đại diện Công ty Luật ANS nộp đơn ;

5.Chứng từ nộp lệ phí đăng ký nhãn hiệu.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *