Các dạng hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp

Các dạng hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp. Khi nào thì cần xây dựng hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp? Hợp đồng sử dụng đối tượng công nghiệp có ý nghĩa như thế nào?

Hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp là sự thỏa thuận giữa các bên theo đó chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp trong phạm vi thời hạn mà các bên đã thỏa thuận và các hợp đồng có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Khi chủ sở hữu tiến hành chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp cho cá nhân hoặc tổ chức khác phải tiến hành thỏa thuận hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp.

Hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp bao gồm những dạng sau đây:

Thứ nhất, hợp đồng độc quyền – là loại hợp đồng mà bên được chuyển giao sẽ được độc quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp, bên chuyển quyền sẽ không được kí kết với bất kì bên thứ ba nào và chỉ được sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp đó nếu được sự cho phép của bên được nhận chuyển quyền.

Thứ hai là hợp đồng không độc quyền, khác với loại hợp đồng độc quyền loại hợp đồng này bên chuyển quyền vẫn sẽ có quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp đó và được kí kết hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp không độc quyền với bên khác.

 Thứ ba là hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp thứ cấp, theo đó bên chuyển quyền là người được chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp đó theo một hợp đồng khác.

Có thể bạn quan tâm

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *