Tài liệu đăng ký sáng chế

 Tài liệu đăng ký sáng chế. Đăng ký sáng chế là thủ tục bắt buộc để tác giả có thể được công nhận độc quyền đối với giải pháp mà mình đã sáng tạo ra. Hồ sơ đăng ký sáng chế hay tài liệu đăng ký sáng chế được quy định tại thông tư 01/2007/BKHCN

Có thể bạn quan tâm

Để đăng ký độc quyền sáng chế thì tác giả hoặc chủ sở hữu của sáng chế (tức người nộp đơn) phải chuẩn bị  các tài liệu đăng ký sáng chế như sau

–          02 Tờ khai đăng ký sáng chế

–          02 bản mô tả sáng chế (được viết theo hướng dẫn)

–          Chứng từ nộp phí và lệ phí

–          Giấy ủy quyền (nếu thực hiện thông qua đai diện sở hữu công nghiệp)

–          Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên (nếu có)

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *