Tìm hiểu về thủ tục đăng kí sáng chế tại Singapore

Sở hữu trí tuệ nói chung và sáng chế nói riêng là vấn đề mà hầu hết các quốc gia dành nhiều sự quan tâm. Mỗi quốc gia lại có cách tiếp cận khác nhau. Trong bài viết này, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về đăng kí sáng chế tại Singapore.

Có thể bạn quan tâm

Hồ sơ đăng ký sáng chế tại Singapore

Theo Quy định của luật sáng chế ở Singapore, để nộp đơn đăng ký sáng chế tại Singapore thì người nộp đơn cần cung cấp các tài liệu sau:

+ Tên và địa chỉ của người nộp đơn (Nếu người nộp đơn là công ty thì cần nộp kèm đăng ký chứng nhận thành lập + giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh…)

+ Tên, địa chỉ và quốc tịch của (các) tác giả sáng chế

+ Tên sáng chế, bản mô tả sáng chế

+ Yêu cầu bảo hộ

+ Ảnh chụp, bản vẽ (chấp nhận bản vẽ kỹ thuật) của sáng chế

+ Tuyên bố của tác giả sáng chế (nếu tác giả làm việc cho một công ty và quyền sở hữu thuộc về công ty hoặc người thứ ba)

+ Bản sao tài liệu chứng minh hưởng quyền ưu tiên (Nếu có)

+ Giấy ủy quyền

Quy trình đăng ký sáng chế tại Singapore

– Nộp đơn, thẩm định hình thức đơn.

Sau khi chủ đơn đã chuẩn bị xong bộ hồ sơ đăng ký sáng chế; Cục này sẽ cấp số đơn và ngày nộp đơn cho chủ đơn đó. Số đơn và ngày nộp đơn sẽ là căn cứ để ghi nhận quyền cho chủ đơn cũng như quyền ưu tiên của chủ đơn (nếu có); 

– Công bố đơn: Thời hạn công bố là 18 tháng kể từ ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên.

– Thẩm định đơn: Bất kì thời điểm nào người nộp đơn sáng chế tại Singapore cũng có thể yêu cầu thẩm định đơn (nhưng không được quá 03 năm kể từ ngày nộp đơn)

– Thông báo kết quả : Sau khi thẩm định đơn, Cục Sở Hữu Trí Tuệ Singapore sẽ ra thông báo

Chấp nhận bảo hộ -> Tiếp tới giai đoạn 5. Cấp bằng độc quyền, hoặc từ chối: Người nộp đơn có thể tiến hành phản đối ý kiến của Cục Sở Hữu Trí Tuệ Singapore; nếu có căn cứ cho rằng ý kiến từ chối của cơ quan này không chính xác.

– Cấp bằng độc quyền sáng chế tại Singapore: Sau khi nhận được thông báo cấp văn bằng; người nộp đơn tiếp tục nộp phí cấp bằng và phí công bố bằng sáng chế tại Singapore. Tiếp đó, người nộp đơn sẽ nhận được bằng độc quyền sáng chế tại Singapore.

– Duy trì hiệu lực: Hàng năm chủ sở hữu bằng độc quyền sáng chế bắt buộc nộp lệ phí duy trì hiệu lực; nếu không bằng sáng chế đó sẽ không có hiệu lực tại Singapore

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *