Nhãn hiệu tại Lào

Nhãn hiệu tại Lào được bảo hộ khi bộ hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tại Lào của người nộp đơn được cơ quan nhãn hiệu Lào chấp nhận và cấp văn bằng bảo hộ tại Lào, nhãn hiệu được bảo hộ thông qua việc đăng ký. Theo đó để độc quyền nhãn hiệu tại Lào thì buộc phải nộp đơn đăng ký tại Lào và được cơ quan nhãn hiệu Lào chấp nhận bảo hộ:

Có thể bạn quan tâm

Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tại Lào

– Tờ khai đăng ký nhãn hiệu tại Lào (theo mẫu)

– Thông tin người nộp đơn (tên, địa chỉ, người đại diên (nếu người nộp đơn là tổ chức)

– Danh mục sản phẩm / dịch vụ cần đăng ký bảo hộ kèm theo nhãn hiệu

– Bản sao công chứng giấy ủy quyền (theo mẫu)

– Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên (nếu có)

Quy trình đăng ký nhãn hiệu tại Lào

Đơn đăng ký nhãn hiệu tại Lào được cơ quan nhãn hiệu của Lào thẩm định trong thời gian từ 06-08 tháng kể từ ngày nộp đơn.

Nếu nhãn hiệu có khả năng phân biệt và người nộp đơn đóng đủ các lệ phí cần thiết thì nhãn hiệu sẽ được vào sổ đăng ký của cơ quan nhãn hiệu Lào trong tháng thứ 9 kể từ ngày nộp đơn

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

    One thought on “Nhãn hiệu tại Lào

    1. Pingback: Tra cứu nhãn hiệu tại Lào

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *