Điều kiện bảo hộ chỉ dẫn địa lý

Với chức năng là những dấu hiệu được sử dụng để chỉ dẫn sản phẩm hàng hóa đến từ khu vực địa lí đặc biệt. Chỉ dẫn địa lí là các dấu hiệu mang thông tin về nguồn gốc địa lí của sản phẩm. Chỉ dẫn địa lí có thể là tên địa phương, vùng, khu vực hoặc quốc gia cụ thể. Để xác định sản phẩm đến từ khu vực địa lí đặc biệt. Chỉ dẫn địa lí còn bao gồm cả những dấu hiệu như biểu tượng, hình ảnh để chỉ nơi hàng hóa được sản xuất ra. Điều kiện bảo hộ chỉ dẫn địa lý quy định tại Điều 79 Luật sở hữu trí tuệ.

Có thể bạn quan tâm

Đối tượng không được bảo hộ với danh nghĩa chỉ dẫn địa lý

+   Tên gọi, chỉ dẫn đã trở thành tên gọi chung của hàng hoá ở Việt Nam

+   Chỉ dẫn địa lý của nước ngoài. Mà tại nước đó chỉ dẫn địa lý không được, đã chấm dứt bảo hộ hoặc không còn sử dụng

+   Chỉ dẫn địa lý trùng hoặc tương tự với một nhãn hiệu đang được bảo hộ. Nếu việc sử dụng gây nhầm lẫn về nguồn gốc của sản phẩm;

+   Chỉ dẫn địa lý gây hiểu sai lệch cho người tiêu dùng về nguồn gốc địa lý thực của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý đó.

Danh tiếng, chất lượng, đặc tính của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý

+   Danh tiếng của sản phẩm được xác định bằng mức độ tín nhiệm của người tiêu dùng. Đó là mức độ rộng rãi người tiêu dùng biết đến và chọn lựa sản phẩm đó.

+   Chất lượng, đặc tính của sản phẩm được xác định bằng : Một hoặc một số chỉ tiêu định tính, định lượng hoặc cảm quan về vật lý, hoá học, vi sinh. Và các chỉ tiêu đó phải có khả năng kiểm tra được bằng phương tiện kỹ thuật hoặc chuyên gia.

Điều kiện địa lý liên quan đến chỉ dẫn địa lý

+   Các điều kiện địa lý liên quan  là những yếu tố tự nhiên, yếu tố về con người quyết định danh tiếng, chất lượng, đặc tính của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý đó.

+   Yếu tố tự nhiên bao gồm  khí hậu, thuỷ văn, địa chất, địa hình, hệ sinh thái

+   Yếu tố về con người  gồm kỹ năng, kỹ xảo , quy trình sản xuất truyền thống.

Khu vực địa lý mang chỉ dẫn địa lý

+ Có ranh giới được xác định một cách chính xác bằng từ ngữ và bản đồ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *