Tăng thêm 25 năm thời gian bảo hộ quyền tác giả

Bảo hộ quyền tác giả tăng thêm 25 năm theo đó thời hạn bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan với các tác phẩm điện ảnh, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng… được nâng từ 50 năm lên 75 năm.

Có thể bạn quan tâm

Bản quyền tác giả đối với tác phẩm điện ảnh, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng được tăng lên từ 50 năm thành 75 năm. Đây là một điểm mới của pháp luật bản quyền tác giả Việt Nam.

Vậy việc tăng thời gian bảo hộ này chúng ta được gì và mất gì ?

Việc tăng thêm thời gian bảo hộ quyền tác giả nếu chỉ nhìn trực diện thì thấy được sự thiệt của xã hội tức là làm tăng thêm khoảng thời gian mà tác phẩm thuộc về công chúng và do đó thì việc công chúng được tiếp cận tới tác phẩm cũng phải kéo dài thêm 25 năm. Tuy nhiên có thể thấy việc tăng thời gian bảo hộ là hợp lý và có căn cứ

– Thời hạn bảo hộ của các nước đa số là 70 – 75 năm; hơn nữa chúng ta mới vào WTO rồi tham gia các công ước quốc tế hiệp định song phương; mà các hiệp định song phương, đa phương mà Việt Nam là thành viên lại qui định thời hạn bảo hộ 75 năm nếu chỉ bảo hộ 50 năm thì người thiệt thòi đầu tiên sẽ là các tác giả và các nhà sản xuất Việt Nam.

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *