Warning: Use of undefined constant choose_countries - assumed 'choose_countries' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/hmn2ujt5sox9/trademarks.vn/wp-content/themes/flatsome-child/template-parts/posts/layout.php on line 11

Bảo hộ tác phẩm văn học nghệ thuật dân gian

Bảo hộ tác phẩm văn học nghệ thuật dân gian là những quyền năng mà pháp luật trao cho chủ thể quyền tác giả đối với tác phẩm. Vậy quyền tác giả đối với tác phẩm văn học nghệ thuật dân gian sẽ được bảo hộ như thế nào?

Có thể bạn quan tâm

Tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian có được bảo vệ bản quyền ?

Tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian là sáng tạo tập thể trên nền tảng truyền thống của một nhóm hoặc các cá nhân nhằm phản ánh khát vọng của cộng đồng, thể hiện tương xứng đặc điểm văn hoá và xã hội của họ, các tiêu chuẩn và giá trị được lưu truyền bằng cách mô phỏng hoặc bằng cách khác.

Tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian bao gồm:

a) Truyện, thơ, câu đố;

b) Điệu hát, làn điệu âm nhạc;

c) Điệu múa, vở diễn, nghi lễ và các trò chơi;

d) Sản phẩm nghệ thuật đồ hoạ, hội hoạ, điêu khắc, nhạc cụ, hình mẫu kiến trúc và các loại hình nghệ thuật khác được thể hiện dưới bất kỳ hình thức vật chất nào

Đồng thời cá nhân, tổ chức khi sử dụng tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian phải dẫn chiếu xuất xứ của loại hình tác phẩm đó và bảo đảm giữ gìn giá trị đích thực của tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian.

Quyền tác giả là gì?

Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu

Tác phẩm văn học nghệ thuật dân gian là gì?

Tại khoản 1 Điều 23( Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi và bổ sung 2009) quy định: Tác phẩm văn học nghệ thuật dân gian được hiểu là sự sáng tạo tập thể trên nền tảng truyền thống của một nhóm hoặc các cá nhân. Nhằm phản ánh khát vọng của cộng đồng,hể hiện tương xứng đặc điểm văn hóa và xã hội của họ, các tiêu chuẩn và giá trị được lưu truyền bằng cách mô phỏng hoặc bằng cách khác. 3 Các nhóm văn học nghệ thuật dân gian cơ bản – Loại hình thể hiện bằng ngôn từ (lời nói) bao gồm: truyện, thơ, câu đối dân gian; – Loại hình được thể hiện bằng âm nhạc (nhạc) gồm: bài hát và làn điệu âm nhạc; – Loại hình được thể hiện bằng hành động các điệu múa, vở kịch và nghi lễ nghệ thuật dân gian;  – SP nghệ thuật đồ họa các bức tranh vẽ, tượng, tác phẩm điêu khắc, đồ gốm, hình mẫu kiến trúc – Ngoài ra các tác phẩm khác và phải được thể hiện bằng một chất liệu tồn tại hữu hình.

Quyền tác giả đối với tác phẩm văn học nghệ thuật dân gian

Tổ chức cá nhân khi sử dụng tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian phải dẫn chiếu xuất xứ của loại hình tác phẩm đó và bảo đảm giữ gìn giá trị đích thực của tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian.

Hồ sơ đăng kí bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm văn học nghệ thuật dân gian

– Tờ khai đăng ký quyền tác giả; – 02 bản sao tác phẩm đăng kí quyền tác giả; – Tài liệu chứng minh quyền nộp hồ sơ chủ thể nộp thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa; – Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả; – Văn bản được sự đồng ý của các đồng chủ sở hữu; – Bản sao có công chứng giấy đăng kí kinh doanh; – Giấy cam đoan của tác giả sáng tác tác phẩm do nhiệm vụ được giao;

Rate this post

Rate this post

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *