Sử dụng tác phẩm đã công bố không phải trả tiền nhuận bút

Trên thực tế, không phải trong mọi trường hợp khi sử dụng tác phẩm của người khác. Thì luôn phải xin phép, trả tiền nhuận bút thù lao. Có nhiều trường hợp có thể sử dụng tác phẩm của người khác. Mà không cần phải xin phép, trả tiền nhuận bút thù lao. Các trường hợp sử dụng tác phẩm đã công bố. Không phải xin phép, không phải trả tiền nhuận bút, thù lao bao gồm :

Có thể bạn quan tâm

  • Tự sao chép một bản nhằm mục đích nghiên cứu khoa học, giảng dạy của cá nhân
  • Trích dẫn hợp lý tác phẩm mà không làm sai ý tác giả để bình luận hoặc minh họa trong tác phẩm của mình
  • Trích dẫn tác phẩm mà không làm sai ý tác giả để viết báo, dùng trong ấn phẩm định kỳ, trong chương trình phát thanh, truyền hình, phim tài liệu;
  • Trích dẫn tác phẩm để giảng dạy trong nhà trường mà không làm sai ý tác giả, không nhằm mục đích thương mại;
  • Sao chép tác phẩm để lưu trữ trong thư viện với mục đích nghiên cứu;
  • Biểu diễn tác phẩm sân khấu, loại hình biểu diễn nghệ thuật khác trong các buổi sinh hoạt văn hoá, tuyên truyền cổ động không thu tiền dưới bất kỳ hình thức nào;
  • Ghi âm, ghi hình trực tiếp buổi biểu diễn để đưa tin thời sự hoặc để giảng dạy;
  • Chụp ảnh, truyền hình tác phẩm tạo hình, kiến trúc, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng. Được trưng bày tại nơi công cộng nhằm giới thiệu hình ảnh của tác phẩm đó;
  • Chuyển tác phẩm sang chữ nổi hoặc ngôn ngữ khác cho người khiếm thị;
  • Nhập khẩu bản sao tác phẩm của người khác để sử dụng riêng.

Tổ chức, cá nhân sử dụng tác phẩm trên không được làm ảnh hưởng đến việc khai thác bình thường tác phẩm. Không gây phương hại đến các quyền của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả. Phải thông tin về tên tác giả và nguồn gốc, xuất xứ của tác phẩm.

Việc sử dụng tác phẩm trong các trường hợp trên không áp dụng đối với. Tác phẩm kiến trúc, tác phẩm tạo hình, chương trình máy tính.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *