Quyền tác giả là gì

Quyền tác giả là gì? Quyền tác giả bảo hộ cho đối tượng nào?

Có thể bạn quan tâm

Quyền tác giả là quyền mà pháp luật trao cho tác giả, nhà soạn nhạc, lập trình viên máy tính…..

Pháp luật quyền tác giả trao cho tác giả, nhà soạn nhạc, lập trình viên máy tính, nhà thiết kế trang web và các nhà sáng tạo khác sự bảo hộ pháp lý đối với các tác phẩm văn học, nghệ thuật, kịch cũng như các loại hình sáng tạo khác, thường được gọi chung là “tác phẩm”

Pháp luật quyền tác giả bảo hộ nhiều loại tác phẩm gốc như sách, tạp chí, báo, âm nhạc, hội họa. nhiếp ảnh, điêu khắc, kiến trúc, phim, chương trình máy tính, trò chơi vi-đi-ô và các cơ sở dữ liệu gốc

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *