Hành vi xâm phạm quyền tác giả

Hành vi xâm phạm quyền tác giả. Quyền tác giả là gì? Những hành vi nào bị coi là xâm phạm quyền tác giả? Xâm phạm quyền tác giả sẽ phải chịu những chế tài như thế nào ?

Có thể bạn quan tâm

Quyền tác giả là quyền của cá nhân, tổ chức là tác giả, chủ sở hữu của tác phẩm đó. Một số dạng hành vi phổ biến sau sẽ bị coi là xâm phạm đến quyền tác giả:

–  Chiếm đoạt quyền tác giả đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học

–  Mạo danh tác giả (Tự nhận mình là tác giả của tác phẩm do người khác sáng tạo nên)

–  Công bố, phân phối tác phẩm và không được phép của tác giả (Quyền công bố là quyền nhân thân của tác giả hoặc chủ sở hữu nếu không được phép của chủ sở hữu hoặc tác giả mà công bố tác phẩm trước công chúng hoặc phân phối tác phẩm đến các đơn vị kinh doanh là không được phép)

–  Sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kì hình thức nào làm phương hại đến uy tín và danh sự của tác giả ( việc bảo vẹn sự toàn vẹn của tác phẩm là quyền của tác giả mà các chủ thể khác phải tôn trọng và tuân thủ)

–  Sao chép tác phẩm mà không được sự cho phép của tác giả hoặc chủ sở hữu, trừ trường hợp sao chép phục vụ mục đích nghiên cứu khoa học hoặc lưu trữ trong thư viện nhằm mục đích nghiên cứu

–  Tự ý làm tác phẩm phái sinh

–  Sử dụng tác phẩm mà không được sự đồng ý và cho phép của chủ sở hữu

–  Cho thuê tác phẩm nhưng không trả tiền nhuận bút, thù lao cho chủ sở hữu

–  Nhân bản, sao chép, phân phối tác phẩm mà không được sự cho phép

–  Hủy bỏ, chỉnh sửa các biện pháp kĩ thuật do chủ sở hữu hoặc chủ sở hữu thực hiện để bảo vệ quyền tác giả của mình

Khi thực hiện một trong những hành vi trên, cá nhân, tổ chức vi phạm sẽ phải chịu một trong những chế tài sau :

– Xử phạt vi phạm hành chính

–  Sử dụng các biện pháp dân sự

–  Xử lý hình sự

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *