Đăng ký nhãn hiệu tại Bosnia và Herzegovina

Bài viết này nhằm cung cấp thông tin mới nhất về dịch vụ đăng ký nhãn hiệu tại Bosnia và Herzegovina.

Có thể bạn quan tâm

Bosnia và Herzegovina, viết tắt là BiH hoặc B&H, đôi khi được gọi là Bosnia – Herzegovina và thường được xác định một cách không chính thức là Bosnia. Bosnia và Herzegovina là một quốc gia ở phía Nam – Đông Nam Châu Âu trong vùng Balkan. Bosnia và Herzegovina là một quốc gia phát triển mạnh thu hút nhiều doanh nghiệp nước ngoài. Nếu muốn tiến hành kinh doanh tại Bosnia và Herzegovina thì điều đầu tiên doanh nghiệp cần phải biết chính là thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Bosnia và Herzegovina.

Đăng ký nhãn hiệu tại Bosnia và Herzegovina

Bosnia và Herzegovina là quốc gia tuân theo nguyên tắc “nộp đơn đầu tiên”. Do đó, chủ sở hữu nhãn hiệu phải đăng ký nhãn hiệu của họ càng sớm càng tốt càng tốt tại quốc gia này bởi những cá nhân/tổ chức khác có thể ăn cắp nhãn hiệu của họ bằng cách nộp đơn đăng ký trước.

Các đơn đăng ký nhãn hiệu có thể được nộp cho Văn phòng Sở hữu Trí tuệ Bosnia và Herzegovina (IPR).

Bosnia và Herzegovina cũng là một quốc gia thành viên của Nghị định thư Madrid. Do đó, người nộp đơn cũng có thể gửi 1 đơn đăng ký quốc tế duy nhất thông qua Nghị định thư Madrid để có thể đăng ký nhãn hiệu trên toàn bộ thành viện thuộc Hệ thống Madrid, bao gồm Bosnia và Herzegovina.

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Bosnia và Herzegovina

Nếu người nộp đơn nộp đơn đăng ký một nhãn hiệu kết hợp (bao gồm cả yếu tố từ ngữ và nghĩa bóng) ở Bosnia và Herzegovina, quyền độc quyền sử dụng nhãn hiệu của người nộp đơn sẽ bị giới hạn trong việc sử dụng nhãn hiệu theo cấu hình hoặc cách thức chính xác mà nó được nộp và đăng ký. Do đó, để tránh những trường hợp như vậy, người nộp đơn nên nộp đơn với thành phần từ của nhãn hiệu riêng biệt với logo (hoặc ngược lại). Hơn nữa, người nộp đơn chỉ nên đăng ký một nhãn hiệu khác chỉ bao gồm các yếu tố từ ngữ hoặc nghĩa bóng mà họ muốn sử dụng và bảo hộ riêng biệt.

Sau khi đăng ký, nhãn hiệu sẽ được bảo vệ bởi bộ luật của Bosnia và Herzegovina. Nếu bên thứ ba có ý định đăng ký hoặc sử dụng nhãn hiệu cho hàng hoá hoặc dịch vụ tương tự bao gồm một phần hoặc nhiều phần của nhãn hiệu, chủ sở hữu nhãn hiệu sẽ có quyền phản đối đơn đăng ký này dựa trên yếu tố tương tự đến mức có khả năng gây nhầm lẫn của nhãn hiệu.

Lưu ý: Trong trường hợp nhãn hiệu không được sử dụng liên tục từ 5 năm trở lên thì Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đó bị chấm dứt hiệu lực theo quy định. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng người nộp đơn có thể phản đối quyết định này nếu họ đưa ra được những lý do chính đáng trong một số trường hợp.

Phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu tại Bosnia và Herzegovina

Sau khi đơn đăng ký được công bố trên công báo nhãn hiệu, bất kỳ bên liên quan nào cũng có thể nộp đơn phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu trong vòng 3 tháng. Trong trường hợp các đơn đăng ký chỉ định Bosnia và Herzegovina và được nộp qua Nghị định thư Madrid thì khung thời gian phản đối là 3 tháng bắt đầu từ ngày đầu tiên của tháng sau khi nhãn hiệu được đăng trên WIPO Gazette.

Gia hạn nhãn hiệu ở Bosnia và Herzegovina

Nhãn hiệu ở Bosnia và Herzegovina có hiệu lực 10 năm kể từ ngày nộp đơn và có thể được gia hạn thêm 10 năm nữa không giới hạn số lần. Ngoài ra, chủ sở hữu nhãn hiệu cũng có một thời gian gia hạn là 6 tháng sau ngày hết hạn để gia hạn nhãn hiệu với một khoản phí bổ sung trong trường hợp chủ sở hữu nhãn hiệu quên gia hạn nhãn hiệu trước thời hạn nhãn hiệu hết hiệu lực.

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *