Đăng ký nhãn hiệu tại Bỉ

Bài viết này nhằm cung cấp thông tin mới nhất về dịch vụ đăng ký nhãn hiệu tại Bỉ.

Có thể bạn quan tâm

Bỉ là một thành viên của Benelux (liên minh các quốc gia Bỉ, Hà Lan và Luxembourg). Do đó, nếu người nộp đơn nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Bỉ thông qua Văn phòng Sở hữu trí tuệ Benelux (BOIP) tại Bỉ, nhãn hiệu đó sẽ được cấp bảo hộ ở tất cả các quốc gia thành viên của Benelux. Hơn nữa, các thành viên của Benelux là thành viên của Liên minh Châu Âu, do đó các nhãn hiệu của các quốc gia thành viên của Liên minh nhãn hiệu Châu Âu (EUTM) cũng được bảo vệ trong khu vực tài phán này.

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Bỉ

  • Benelux là cơ quan tài phán theo nguyên tắc “nộp đơn đầu tiên”. Điều này có nghĩa là người nộp đơn cần phải nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Bỉ để có được các quyền đối với nhãn hiệu đó. Tại Bỉ, doanh nghiệp cần nhanh chóng nộp đơn đăng ký nhãn hiệu bởi các bên khác có thể đăng ký nhãn hiệu trước và nắm quyền sở hữu nhãn hiệu đó, ngoại trừ trường hợp nhãn hiệu nổi tiếng.
  • Cần lưu ý rằng nhãn hiệu không cần phải được sử dụng trước để có thể được đăng ký tại Bỉ. Tuy nhiên, việc sử dụng nhãn hiệu trước có thể sẽ trở thành yếu tố giúp giải quyết các đơn phản đối đối với nhãn hiệu trong tương lai.
  • Sau khi đơn đăng ký nhãn hiệu tại Bỉ được nộp, nó sẽ được công bố trong Sổ đăng ký nhãn hiệu trong hai tháng. Trong thời gian này, các bên thứ ba có liên quan có thể nộp đơn phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu. Đồng thời, BOIP sẽ tiến hành thẩm định nội dung để xác định xem đơn đăng ký có tuân thủ các yêu cầu đăng ký hay không.
  • Nếu người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu kết hợp (cả từ ngữ và nghĩa bóng) tại Benelux, quyền độc quyền sử dụng nhãn hiệu sẽ bị giới hạn ở việc sử dụng nhãn hiệu theo cấu hình hoặc cách thức chính xác mà nhãn hiệu được nộp và đăng ký.

Lưu ý:

Nếu người nộp đơn muốn sử dụng thành phần từ ngữ của nhãn hiệu tách biệt với biểu tượng (hoặc ngược lại), họ nên đăng ký cho một nhãn hiệu khác chỉ bao gồm các yếu tố từ hoặc nghĩa mà họ muốn sử dụng và bảo hộ riêng biệt.

Trong trường hợp nhãn hiệu không được sử dụng liên tục từ 5 năm trở lên thì Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đó bị chấm dứt hiệu lực theo quy định.

Hiệu lực đăng ký nhãn hiệu tại Bỉ

Các nhãn hiệu đã đăng ký tại Benelux sẽ có hiệu lực 10 năm kể từ ngày đăng ký. Người nộp đơn có thể nộp đơn gia hạn nhãn hiệu trong 10 năm tiếp theo khi nhãn hiệu hết hiệu lực không giới hạn. Việc gia hạn nhãn hiệu có thể được yêu cầu sớm nhất là 6 tháng trước ngày hết hạn và muộn nhất là 6 tháng sau ngày hết hạn với 1 khoản phí phạt gia hạn muộn.

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *