Đăng ký nhãn hiệu tại Bangladesh

Bài viết này nhằm cung cấp thông tin mới nhất về dịch vụ đăng ký nhãn hiệu tại Bangladesh.

Có thể bạn quan tâm

Bangladesh là một quốc gia ở Nam Á. Đây là quốc gia đông dân thứ tám trên thế giới. Bangladesh cũng là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới và là một trong những quốc gia có thu nhập trung bình phát triển nhanh nhất. Do đó, nhiều doanh nghiệp muốn mở rộng hoạt động kinh doanh của mình sang đất nước này và việc tìm hiểu về thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Bangladesh chính là một trong những điều quan trọng nhất doanh nghiệp cần phải thực hiện khi muốn đặt chân vững vàng tại Bangladesh.

Các tài liệu cần thiết để đăng ký nhãn hiệu tại Bangladesh

  • Các chi tiết về nhãn hiệu/logo/thiết bị in hoặc hình đại diện;
  • Tên của người nộp đơn, địa chỉ và quốc tịch. Nếu người nộp đơn là một công ty thì tên và chức vụ của người ký kết là yêu cầu bắt buộc để đăng ký nhãn hiệu tại Bangladesh;
  • Trạng thái của đơn đăng ký, bao gồm nhà sản xuất/nhà bán hàng/nhà cung cấp dịch vụ;
  • Đặc điểm kỹ thuật của hàng hóa/dịch vụ/phân loại nhóm;
  • Giấy ủy quyền (POA).

Người nộp đơn có thể nộp đơn tại Trụ sở chính hoặc bất kỳ chi nhánh nào của Cơ quan đăng ký nhãn hiệu có thẩm quyền theo lãnh thổ đối với địa điểm kinh doanh chính. Bên cạnh đó, nếu chủ sở hữu nhãn hiệu không tiếp tục hoặc không có ý định kinh doanh ở Bangladesh, đơn đăng ký cần phải được nộp tại văn phòng có thẩm quyền theo lãnh thổ đối với địa điểm được đề cập trong địa chỉ dịch vụ ở Bangladesh.

Phí đăng ký nhãn hiệu tại Bangladesh là 3500 BDT (Takas) hoặc 42 USD.

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Bangladesh

Khi nhận được đơn đăng ký cùng với phí, Tổ chức đăng ký tên miền sẽ cấp một biên lai được tạo tự động. Biên nhận bao gồm dữ liệu liên quan đến việc nộp đơn nhãn hiệu, ví dụ: Số đơn, ngày nộp đơn, nhãn hiệu,…

Cơ quan đăng ký kiểm tra nhãn hiệu về tính độc nhất, sự giống hoặc tương tự với các nhãn hiệu đã đăng ký hiện có. Nếu không có vấn đề gì, Thư Chấp nhận sẽ được xuất bản để nhãn hiệu được công bố trên Tạp chí Nhãn hiệu.

Sau khi được công bố, nếu các bên liên quan có bất kỳ tranh chấp nào về nhãn hiệu, họ có thể nộp đơn phản đối trong vòng 2 tháng kể từ ngày công bố.

Nếu không có tranh chấp, sau khi kết thúc thời hạn 2 tháng, thông báo thánh toán phí sẽ được gửi cho người nộp đơn. Khi các khoản phí đã được thanh toán, Giấy chứng nhận đăng ký sẽ được cấp cho người nộp đơn. Nhãn hiệu đã đăng ký thành công sẽ có giá trị trong vòng 7 năm kể từ ngày nộp đơn.

Gia hạn đăng ký nhãn hiệu tại Bangladesh

Nhãn hiệu có thể được gia hạn ở Bangladesh trong một khoảng thời gian không đổi sau khi thanh toán phí gia hạn. Tuy nhiên, việc không gia hạn có thể dẫn đến việc hủy bỏ hoàn toàn nhãn hiệu đã đăng ký. Nhãn hiệu có thể được gia hạn trong 10 năm.

Phản đối đăng ký nhãn hiệu tại Bangladesh

Sau khi nhãn hiệu được công bố trên Tạp chí Nhãn hiệu, bất kỳ bên liên quan nào có thể đệ đơn phản đối trong vòng 2 tháng kể từ ngày xuất bản bằng cách đưa ra thông báo Phản đối cho Cơ quan đăng ký trên Mẫu TM-5. Tuy nhiên, những người phản đối cần phải trả 2000 Tk (hai nghìn takas) cho phí dịch vụ.

Sau khi nhận được thông báo phản đối, một bản sao của Thông báo phản đối sẽ được gửi cho Người nộp đơn. Sau đó, Người nộp đơn sẽ có cơ hội nộp Đơn phản đối trong vòng 2 tháng kể từ ngày nhận được thông báo. Phí để nộp đơn phản đối là 1500 Tk (một nghìn năm trăm taka).

Khi nhận được Tuyên bố phản đối, Cơ quan đăng ký sẽ gửi một bản sao của tuyên bố đó cho Bên phản đối. Do đó, Cơ quan đăng ký sau khi nghe từ cả hai bên sẽ quyết định đưa ra kết luận về vấn đề tranh chấp. Tuy nhiên, nếu một bên không đồng ý với kết quả, họ có thể gửi đơn kháng cáo lên Tòa án cấp cao chống lại quyết định của Cơ quan đăng ký.

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *