Những điều doanh nghiệp cần biết trước khi đăng ký nhãn hiệu quốc tế

Đăng ký nhãn hiệu quốc tế – Việc kinh doanh tại nước ngoài có thể mở ra rất nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp, với việc họ có thể giới thiệu sản phẩm hay dịch vụ của mình với hàng triệu khách hàng mới, nhưng hoạt động kinh doanh tại nước ngoài cũng có thể sẽ làm tăng khả năng doanh nghiệp bị vi phạm nhãn hiệu.

Có thể bạn quan tâm

Thỏa ước Madrid về đăng ký nhãn hiệu quốc tế

Thỏa ước Madrid có sự tham gia của một nhóm các quốc gia, đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế theo thỏa ước Madrid sẽ có hiệu lực tại các quốc gia này. Nhiều quốc gia đã tham gia vào thỏa ước này được gọi chung là ‘các Bên ký kết’. Theo đó các, đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế sẽ được soạn thảo bằng tiếng Anh, Pháp và Tây Ban Nha.

Đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế chỉ có thể được nộp bởi ‘thể nhân’ hoặc pháp nhân. Họ phải có mối liên hệ với một Bên ký kết theo Thỏa ước Madrid.

Đơn đăng ký này sẽ phải chịu một khoản phí cơ bản, một khoản phụ phí và một khoản phí bổ sung. Các khoản phí này sẽ phụ thuộc vào quốc gia mà doanh nghiệp muốn sử dụng nhãn hiệu của mình.

Văn phòng quốc tế sẽ tiếp nhận đơn đăng ký nhãn hiệu của doanh nghiệp. Sau đó, văn phòng sẽ tiến hành thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu để đảm bảo đơn đăng ký của doanh nhgiệp đáp ứng đầy đủ các yêu cầu.

Các bên ký kết có quyền từ chối yêu cầu đăng ký nhãn hiệu. Họ phải thông báo rõ ràng lý do của mình cho Văn phòng Quốc tế. Ngoài ra, họ không có quá 18 tháng để thông báo quyết định từ chối của mình.

Việc từ chối sau đó sẽ được thông báo cho người đăng ký, được ghi lại trong Sổ đăng ký quốc tế, và cuối cùng sẽ được công bố trên Công báo. Tuy nhiên, người nộp đơn sẽ được biết quyết định từ chối và có quyền khiếu nại quyết định từ chối và yêu cầu thẩm định lại đơn đăng ký.

Khi người nộp đơn nhận được thông báo, việc thẩm định đơn đăng ký tiếp theo sẽ được tiến hành giữa bên bị từ chối và quốc gia đưa ra quyết định từ chối.

Tất cả các quyết định cuối cùng sau khiếu nại sẽ được thông báo cho Văn phòng Quốc tế. Sau đó, Văn phòng sẽ lưu quyết định vào Sổ đăng ký quốc tế và công bố kết quả cuối cùng.

Tấm quan trọng của việc đăng ký nhãn hiệu quốc tế

Hành vi vi phạm nhãn hiệu một trong những kẻ thù lớn nhất của doanh nghiệp. Vi phạm nhãn hiệu là việc một bên với dụng ý xấu đang có gắng cạnh tranh không lành mạnh để thu hút khách hàng của doanh nghiệp. Sau đó, họ sẽ giới thiệu một sản phẩm chất lượng và giá thành thấp hơn để cạnh tranh với sản phẩm của doanh nhgiệp.

Hành vi này không chỉ là việc ăn cắp lợi nhuận, những thiệt hại do hành vi này gây ra đối với cơ sở khách hàng có thể khiến doanh nghiệp phải chịu những hậu quả vĩnh viễn.

Việc thực thi nhãn hiệu của doanh nghiệp ở nước ngoài có thể sẽ rất khó khăn nếu không có sự trợ giúp của luật sư. Đặc biệt những chuyên gia có kỹ năng và kinh nghiệm trong việc đăng ký nhãn hiệu quốc tế.

Rate this post

Rate this post

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *