Bảo hộ và thực thi nhãn hiệu tại Trung Quốc

Đăng ký nhãn hiệu với hải quan Trung Quốc – Đăng ký nhãn hiệu là bước đầu tiên để bảo hộ nhãn hiệu tại Trung Quốc. Mặc dù đăng ký nhãn hiệu không phải hoạt động bắt buộc, nhưng không đăng ký nhãn hiệu có thể khiến chủ sở hữu nhãn hiệu gặp phải nhiều rủi ro khi kinh doanh. Cho dù doanh nghiệp thực hiện việc bán hay sản xuất sản phẩm của họ ở Trung Quốc, không đăng ký nhãn hiệu đồng nghĩa với việc họ sẽ không được bảo vệ và có nguy cơ trở thành nạn nhân tiếp theo của hành vi vi phạm nhãn hiệu đang diễn ra liên tục tại Trung Quốc.

Có thể bạn quan tâm

Đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc

Khi nhãn hiệu sản phẩm của doanh nghiệp đã được đăng ký tại Trung Quốc, họ cũng nên đăng ký nhãn hiệu với hải quan Trung Quốc theo quy trình hành chính.

Việc đăng ký nhãn hiệu với hải quan Trung Quốc sẽ cho phép doanh nghiệp:

  • Ngăn chặn các sản phẩm giả mạo sử dụng nhãn hiệu của doanh nghiệp mà không có sự cho phép khi rời khỏi các cảng tải Trung Quốc.
  • Thực hiện các biện pháp bảo vệ và ngăn không cho sản phẩm ra khỏi cảng Trung Quốc nếu sản phẩm đang được vận chuyển bị nghi ngờ vi phạm. Chỉ khi đã đăng ký nhãn hiệu với hải quan Trung Quốc thành công thì hải quan Trung Quốc mới có biện pháp bảo vệ để ngăn chặn hành vi này.
  • Trả một khoản phí bắt buộc thấp hơn khi hải quan phát hiện các sản phẩm trái phép.

Nếu các sản phẩm có khả năng vi phạm bị thu giữ tại biên giới Trung Quốc, cơ quan hải quan sẽ yêu cầu doanh nghiệp phải trả một khoản phí đảm bảo bắt buộc để chứng tỏ họ chắc chắn về việc ngăn chặn các sản phẩm có khả năng vi phạm. Nếu cơ quan hải quan xác minh được sản phẩm nói trên là giả thì họ sẽ trả lại khoản phí đảm bảo cho doanh nghiệp.

Tầm quan trọng của việc đăng ký nhãn hiệu với hải quan Trung Quốc

Hải quan sẽ thông báo trực tiếp cho chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc người đại diện của họ theo đơn đăng ký. Bên liên hệ chính với hải quan nên là một luật sư có kinh nghiệm. Hải quan sẽ đưa ra thông báo nhưng không diễn giải chi tiết về vụ việc. Sau khi nhận được thông báo, doanh nghiệp sẽ có khoảng thời gian ba (3) ngày để gửi khoản phí đảm bảo để ngừng vận chuyển sản phẩm. Sau khi các sản phẩm được giữ lại, chủ sở hữu của lô hàng sẽ được liên hệ và họ cần chứng minh rằng họ có quyền hợp pháp để sử dụng nhãn hiệu.

Nếu chủ sở hữu nhãn hiệu không cung cấp khoản phí bảo đảm, hải quan Trung Quốc sẽ không ngừng vận chuyển sản phẩm.

Nếu doanh nghiệp có các đối tác tại Trung Quốc hoặc đã ủy quyền cho các bên thứ ba xuất khẩu các sản phẩm đã đăng ký nhãn hiệu của họ, thông tin chi tiết của họ phải được cung cấp và đăng ký với hải quan để tránh việc sản phẩm bị giữ lại khi rời cảng Trung Quốc.

Nhãn hiệu được đăng ký với hải quan sẽ có hiệu lực trong thời hạn mười năm kể từ ngày hải quan Trung Quốc chấp thuận hồ sơ của nhãn hiệu trong hệ thống của họ. Tuy nhiên, nhãn hiệu được đăng ký với hải quan sẽ chỉ có hiệu lực chừng nào nhãn hiệu liên quan còn hiệu lực ở Trung Quốc. Do đó, nếu nhãn hiệu của doanh nghiệp không được gia hạn, hết hiệu lực hoặc bị hủy bỏ, thì nhãn hiệu được đăng ký với hải quan cũng sẽ không còn hiệu lực.

Rate this post

Rate this post

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *