Đăng ký nhãn hiệu tại Vương quốc Anh và Khối thịnh vượng chung

Đăng ký nhãn hiệu tại khối thịnh vượng chung – Khối thịnh vượng chung được nhiều nhiều người biết đến như một “chứng nhân lịch sử” thay cho một nhóm các quốc gia và vùng lãnh thổ hiện đại, đặc biệt là đối với những công dân của các quốc gia không thuộc khối thịnh vượng chung.

Có thể bạn quan tâm

Nvy21gveg221
Đăng ký nhãn hiệu tại Khối thịnh vượng chung

Khối thịnh vượng chung chỉ lần đầu được đề cập đến trên các bản tin quốc tế khi một trong những thuộc địa cũ của Vương quốc Anh đón nhận chuyến thăm của thành viên Hoàng gia Anh. Mặc dù ít được nhắc đến, nhưng khối thịnh vượng chung đã đem đến nhiều lợi ích cho các quốc gia thành viên liên quan đến nhiều khía cạnh trong thời đại mới – bao gồm cả việc bảo hộ nhãn hiệu.

Khi các thuộc địa hoặc lãnh thổ tự trị trước đây của vương quốc Anh thiết lập nền độc lập riêng của mình, việc bảo hộ quyền SHTT, đặc biệt là các nhãn hiệu, cần phải được xem xét lại. Trong quá khứ, việc đăng ký lại nhãn hiệu tại Vương quốc Anh là phương pháp đăng ký nhãn hiệu được áp dụng phổ biến nhất tại các quốc gia trong khối thịnh vượng chung, điều này đã thay đổi trong vài năm trở lại đây, nhiều vùng lãnh thổ đã ban hành các đạo luật nhãn hiệu chấm dứt việc đăng ký lại nhãn hiệu và yêu cầu thực hiện việc đăng ký nhãn hiệu hoàn toàn độc lập.

Tuy nhiên, nhiều quốc gia vẫn duy trì một hệ thống đăng ký kép chấp thuận đơn đăng ký nhãn hiệu tại quốc gia độc lập và đơn đăng ký lại nhãn hiệu tại vương quốc Anh. Trong khi đó, vẫn còn một số quốc gia khác chỉ chấp thuận đơn đăng ký dựa trên các nhãn hiệu tại Vương quốc Anh hoặc có quy định bảo hộ nhãn hiệu tự động nếu nhãn hiệu đã được đăng ký hợp lệ tại Vương quốc Anh.

Thông tin chi tiết về hệ thống của mỗi quốc gia có thể được tham khảo tại trang web của Văn phòng SHTT tại Vương quốc Anh. Dưới đây là tóm tắt về hệ thống đăng ký nhãn hiệu của các quốc gia trong khối thịnh vượng chung.

Đăng ký nhãn hiệu tại khối thịnh vượng chung

Nhãn hiệu của Khối thịnh vượng chung: Quyền đối với nhãn hiệu được cấp tự động. Đây là những quốc gia, vùng lãnh thổ chấp thuận việc sở hữu nhãn hiệu tại Vương quốc Anh và tự động cấp quyền đối với nhãn hiệu mà không cần phải đăng ký lại hoặc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu mới tại địa phương.

Lãnh thổ Ấn Độ Dương thuộc Anh

Đây là Lãnh thổ hải ngoại của Anh, Quyền SHTT được công nhận ở Vương quốc Anh được mở rộng cho khu vực tài phán này, theo Sắc lệnh BIOT số 9 năm 1984.

Quần đảo Falkland

Đạo luật Quần đảo Falkland từ năm 1996 cho phép gia hạn các quyền liên quan đến nhãn hiệu tại Vương quốc Anh ở Quần đảo Falkland mà không cần đăng ký lại nhãn hiệu đó. Các quyền liên quan đến nhãn hiệu sẽ hết hạn khi nhãn hiệu tại Vương quốc Anh hết hạn.

Đảo Man

Các nhãn hiệu của Vương quốc Anh sẽ được cấp bảo hộ ở Đảo Man, điều này cũng xảy ra với các nhãn hiệu quốc tế được nộp qua hệ thống Madrid và chỉ định Vương quốc Anh.

Cần phải có nhãn hiệu tại Vương quốc Anh để được bảo hộ: Đây là những lãnh thổ yêu cầu nhãn hiệu tại Vương quốc Anh để yêu cầu gia hạn bảo hộ cho nhãn hiệu tại lãnh thổ đó.

Gibraltar

Để được bảo hộ nhãn hiệu tại Gibraltar, nhãn hiệu trước tiên phải được đăng ký tại Vương quốc Anh. Việc mở rộng phạm vi bảo hộ đến Gibraltar sau đó phải được yêu cầu với Phòng kinh doanh của Chính phủ Gibraltar.

Jersey

Để đăng ký nhãn hiệu tại Jersey, các doanh nghiệp phải có nhãn hiệu tại Vương quốc Anh. Đơn đăng ký có thể được nộp bất kỳ lúc nào trong thời gian nhãn hiệu Vương quốc Anh còn hiệu lực.

Kiribati

Mọi đơn đăng ký nhãn hiệu tại Kiribati phải được nộp dựa trên nhãn hiệu đã được đăng ký thành công tại Vương quốc Anh. Cơ quan đăng ký của Kiribati không thẩm định các đơn đăng ký nhãn hiệu và sẽ tự động cấp bằng cho người nộp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu dựa trên các thông tin chi tiết về nhãn hiệu của Vương quốc Anh.

Saint Helena

Đơn đăng ký nhãn hiệu tại Saint Helena chỉ có thể được nộp dựa trên nhãn hiệu tại Vương quốc Anh. Đơn đăng ký có thể được nộp tại bất kỳ thời điểm nào trong suốt thời gian hiệu lực của nhãn hiệu. Hiệu lực nhãn hiệu tại Saint Helena sẽ hết hạn khi hiệu lực nhãn hiệu tại Vương quốc Anh hết hạn. Các đơn đăng ký nhãn hiệu theo Nghị định thư Madrid chỉ định Vương quốc Anh không có hiệu lực ở St Helena.

Quần đảo Solomon

Nhãn hiệu ở Quần đảo Solomon chỉ có thể được đăng ký dựa trên nhãn hiệu tại Vương quốc Anh vào bất kỳ thời điểm nào trong thời gian hiệu lực của nhãn hiệu đó. Hiệu lực của nhãn hiệu tại Quần đảo Solomon sẽ phụ thuộc vào hiệu lực của nhãn hiệu tại Vương quốc Anh.

Tuvalu

Đơn đăng ký nhãn hiệu ở Tuvalu chỉ có thể được nộp dựa trên nhãn hiệu tại Vương quốc Anh tại bất kỳ thời điểm nào trong suốt thời gian hiệu lực của nhãn hiệu đó. Nhãn hiệu Tuvalu sẽ hết hiệu lực cùng lúc với nhãn hiệu của Vương quốc Anh.

Đăng ký nhãn hiệu tại địa phương hoặc đăng ký lại: Đây là những lãnh thổ mà tại đó có thể đăng ký nhãn hiệu bằng cách nộp đơn đăng ký nhãn hiệu địa phương, độc lập hoặc dựa trên nhãn hiệu đã được đăng ký thành công tại Vương quốc Anh. Đáng chú ý, việc nộp đơn gia hạn nhãn hiệu tại Vương quốc Anh sẽ nhanh hơn nhiều so với việc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu mới.

Anguilla

Đơn đăng ký nhãn hiệu tại Anguilla có thể được nộp tại địa phương hoặc dựa trên nhãn hiệu đã được đăng ký tại Vương quốc Anh vào bất kỳ thời điểm nào trong thời hạn hiệu lực của nhãn hiệu tại Vương quốc Anh. Nếu được đăng ký theo nhãn hiệu tại Vương Quốc Anh, nhãn hiệu tại Anguilla sẽ hết hiệu lực cùng lúc với nhãn hiệu tại Vương quốc Anh.

Bermuda

Ngoài việc đăng ký độc lập, doanh nghiệp cũng có thể đăng ký nhãn hiệu tại Bermuda dựa trên nhãn hiệu thương mại của Vương quốc Anh vào bất kỳ thời điểm nào trong thời hạn hiệu lực của nhãn hiệu thương mại Vương quốc Anh, theo đó nhãn hiệu tại Bermuda sẽ hết hiệu lực cùng lúc với nhãn hiệu tại Vương quốc Anh. Đơn đăng ký theo hệ thống Madrid chỉ định Vương quốc Anh không thể được sử dụng làm cơ sở để đăng ký nhãn hiệu tại Bermuda.

Fiji

Giống như các quốc gia trước, đơn đăng ký nhãn hiệu Fiji có thể được nộp mới trực tiếp tại đảo quốc này hoặc dựa trên nhãn hiệu đã đăng ký thành công tại Vương quốc Anh, trong trường hợp đó, hiệu lực của nhãn hiệu Fiji sẽ phụ thuộc vào hiệu lực nhãn hiệu đã đăng ký tại Vương quốc Anh.

Guernsey

Luật pháp Guernsey quy định việc đăng ký nhãn hiệu tại địa phương, độc lập ở Guernsey, cũng như các phần đăng ký nhãn hiệu dựa trên nhãn hiệu đã được đăng ký ở Vương quốc Anh, theo đó, hiệu lực của nhãn hiệu tại Guernsey sẽ bị ngừng khi nhãn hiệu của Vương quốc Anh không còn hiệu lực.

Guyana 

Đạo luật nhãn hiệu được ban hành năm 1952 quy định việc đăng ký nhãn hiệu địa phương tại Guyana, nhưng cũng cho phép việc đăng ký lại các nhãn hiệu đã được đăng ký tại Vương quốc Anh. Cần lưu ý rằng nhãn hiệu dịch vụ không thể được đăng ký theo đơn đăng ký riêng biệt tại Guyana, trong khi nhãn hiệu dịch vụ tại Vương quốc Anh có thể được sử dụng để đăng ký. Do đó, một nhãn hiệu được sử dụng cho các dịch vụ ở Guyana, nhãn hiệu đó chỉ có thể được bảo vệ thông qua việc đăng ký lại nhãn hiệu ở Vương quốc Anh.

Montserrat

Hoạt động đăng ký nhãn hiệu tại Montserrat có thể được thực hiện tại địa phương thông qua Cơ quan đăng ký sở hữu trí tuệ hoặc bằng cách sử dụng nhãn hiệu đã đăng ký tại Vương quốc Anh. Các nhãn hiệu quốc tế được đăng ký thông qua hệ thống Madrid và chỉ định Vương quốc Anh cũng có thể được sử dụng làm cơ sở cho đơn đăng ký nhãn hiệu ở Montserrat.

Saint Kitts và Nevis

Ngoài việc đăng ký địa phương, độc lập, việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu ở Saint Kitts có thể sử dụng nhãn hiệu thương mại đã được đăng ký tại Vương quốc Anh. Theo đó, hiệu lực của nhãn hiệu ở Saint Kitts và Nevis sẽ phụ thuộc vào hiệu lực của nhãn hiệu ở Vương quốc Anh.

Saint Lucia

Việc đăng ký nhãn hiệu ở Saint Lucia có thể được thực hiện bằng cách nộp đơn đăng ký tại địa phương hoặc bằng cách sử dụng nhãn hiệu đã được đăng ký thành công tại Vương quốc Anh. Các nhãn hiệu theo hệ thống Madrid chỉ định Vương quốc Anh không thể được sử dụng để đăng ký nhãn hiệu tại Saint Lucia.

Samoa

Ngoài việc đăng ký trực tiếp tại Samoa, các nhãn hiệu đã được đăng ký thành công tại Vương quốc Anh cũng có thể được sử dụng làm cơ sở để đăng ký nhãn hiệu tại Samoa. Tuy nhiên, việc đăng ký nhãn hiệu sử dụng nhãn hiệu đã được đăng ký thành công tại Vương quốc Anh làm cơ sở phải được yêu cầu trong vòng một năm kể từ ngày đăng ký nhãn hiệu tại Vương quốc Anh.

Quần đảo Turks và Caicos

Kể từ Pháp lệnh nhãn hiệu năm 2007, các nhãn hiệu hiện có thể được đăng ký trực tiếp tại địa phương cũng như thông qua việc sử dụng nhãn hiệu đã được đăng ký thành công tại Vương quốc Anh làm cơ sở.

Chỉ chấp nhận đơn đăng ký trực tiếp tại địa phương: Đây là danh sách không đầy đủ các thành viên của Khối thịnh vượng chung, nơi việc bảo hộ nhãn hiệu chỉ có thể được thực hiện thông qua việc đăng ký trực tiếp tại địa phương và việc đăng ký lại nhãn hiệu của Vương quốc Anh là không – hoặc không còn – khả thi.

Antigua và Barbuda

Việc đăng ký nhãn hiệu ở Antigua và Barbuda phải được thực hiện thông qua việc nộp đơn đăng ký trực tiếp tại địa phương. Ngoài ra, Antigua và Barbuda đã là thành viên của Nghị định thư Madrid từ năm 2000 và do đó, các đơn quốc tế có thể chỉ định khu vực tài phán này.

Bahamas

Các nhãn hiệu ở Bahamas phải được đăng ký trực tiếp tại địa phương và có giá trị hiệu lực trong vòng 14 năm. Việc đăng ký nhãn hiệu dịch vụ là không thể, chỉ có thể đăng ký nhãn hiệu cho hàng hoá tại Bahamas.

Quần đảo Virgin thuộc Anh

Kể từ khi Đạo luật Nhãn hiệu mới năm 2013 có hiệu lực vào tháng 9 năm 2015, doanh nghiệp chỉ có thể đăng ký nhãn hiệu trực tiếp tại Quần đảo Virgin thuộc Anh.

Brunei

Đạo luật Nhãn hiệu (Cap 98) và Quy tắc Nhãn hiệu 2000 có hiệu lực từ năm 2000, quy định việc đăng ký nhãn hiệu tại địa phương. Brunei cũng là một thành viên của Nghị định thư Madrid.

Quần đảo Cayman 

Kể từ năm 2017, khi Luật Nhãn hiệu năm 2016 có hiệu lực, các nhãn hiệu phải được đăng ký tại địa phương thông qua Văn phòng Sở hữu Trí tuệ Quần đảo Cayman (CIIPO).

Gambia

Đạo luật Sở hữu Công nghiệp có hiệu lực vào ngày 2 tháng 4 năm 2007 và các Quy định của đạo Luật này có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2011. Kể từ đó, việc đăng ký nhãn hiệu ở Gambia chỉ có thể được thực hiện trực tiếp tại địa phương và không thể đăng ký lại các nhãn hiệu của Vương quốc Anh.

Grenada

Đạo luật Nhãn hiệu năm 2012 quy định việc đăng ký nhãn hiệu trực tiếp tại Grenada và chấm dứt việc sử dụng nhãn hiệu tại Vương quốc Anh để cấp bảo hộ cho nhãn hiệu trong khu vực tài phán này.

Saint Vincent và Grenadines

Đạo luật Nhãn hiệu 46/2003 có hiệu lực vào tháng 5 năm 2004 quy định hệ thống đăng ký nhãn hiệu địa phương tại Saint Vincent và chấm dứt việc đăng ký lại các nhãn hiệu tại Vương quốc Anh.

Seychelles

Chỉ các đơn đăng ký nhãn hiệu trực tiếp tại địa phương hay độc lập mới có thể được nộp để bảo vệ nhãn hiệu tại Seychelles. Các nhãn hiệu của Vương quốc Anh không thể được sử dụng làm cơ sở để đăng ký nhãn hiệu tại Seychelles.

Tonga

Đạo luật Sở hữu Công nghiệp 1994 có hiệu lực vào tháng 2 năm 2000. Kể từ đó, các nhãn hiệu ở Tonga chỉ được đăng ký tại địa phương theo cách độc lập.

Vanuatu

Đạo luật Thương hiệu 2003, có hiệu lực vào năm 2011, đã đặt ra hệ thống theo đó tất cả các đơn đăng ký nhãn hiệu ở Vanuatu phải được thực hiện tại địa phương và chấm dứt việc sử dụng nhãn hiệu của Vương quốc Anh làm cơ sở đăng ký.

Rate this post

Rate this post

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *