Đăng ký nhãn hiệu ở Bolivia

Bài viết này nhằm cung cấp thông tin mới nhất về dịch vụ đăng ký nhãn hiệu tại Bolivia.

Có thể bạn quan tâm

Bolivia là một quốc gia không giáp biển nằm ở tây-trung Nam Mỹ. Việc đăng ký nhãn hiệu ở Bolivia cấp cho chủ sở hữu quyền bảo hộ nhãn hiệu và quyền sử dụng nhãn hiệu đó để bảo vệ nhãn hiệu của mình trước các bên thứ ba trên toàn lãnh thổ Bolivia.

Bolivia đã ký kết Hiệp ước Cộng đồng Andean. Do đó, việc đăng ký nhãn hiệu ở Bolivia sẽ cấp cho chủ sở hữu nhãn hiệu một số quyền ưu tiên nhất định ở các quốc gia còn lại của Cộng đồng Andean bao gồm Bolivia, Colombia, Ecuador, Peru và Venezuela.

Vì Bolivia cũng đã là một thành viên ký kết Công ước Paris, do đó các đơn đăng ký được nộp tại các quốc gia khác là một phần của Công ước Paris cũng có giá trị tại Bolivia, đặc biệt là đối với các vấn đề về quyền ưu tiên.

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu ở Bolivia

Người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu ở Bolivia có thể gửi đơn đăng ký của mình đến chi nhánh Dịch vụ Sở hữu Trí tuệ Quốc gia SENAPI của Bolivia. Các tài liệu sau đây là bắt buộc để đăng ký nhãn hiệu ở Bolivia:

  • Thông tin nhận dạng của người nộp đơn (họ, tên và địa chỉ công ty).
  • Mẫu nhãn hiệu được cung cấp ở định dạng GIF hoặc JPG, tuân theo sự bảo hộ của quyền sở hữu trí tuệ. Nếu hình ảnh có màu sắc thì cần phải đăng ký các màu cụ thể trong đơn đăng ký.
  • Nhãn hiệu trải qua quy trình thẩm định, bao gồm việc tra cứu các nhãn hiệu hiện có để tránh sự tương đồng, tương tự đến mức có khả năng gây nhầm lẫn đối với các nhãn hiệu khác.
  • Xác định loại dịch vụ và sản phẩm của nhãn hiệu. Bolivia yêu cầu một danh sách chi tiết hàng hóa hoặc dịch vụ được liệt kê trong một hạng mục. Việc gắn sản phẩm vào nhiều nhóm 1 lúc là bị cấm ở Bolivia.

Lưu ý:

Ngôn ngữ chính thức được chấp nhận trong đơn đăng ký nhãn hiệu ở Bolivia là tiếng Tây Ban Nha. Do đó, tất cả các tài liệu phải được nộp bằng tiếng Tây Ban Nha cho chi nhánh Dịch vụ Sở hữu Trí tuệ Quốc gia của SENAPI.

Thời gian thẩm định và cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu thông thường ở Bolivia là 12 tháng.

Phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu ở Bolivia

Các bên thứ 3 có liên quan có thể có thời hạn phản đối là 30 ngày kể từ thời điểm nhãn hiệu được công bố. Nếu không có đơn phản đối nào được đưa ra chống lại đơn đăng ký, nhãn hiệu sẽ chuyển sang giai đoạn phân tích khả năng đăng ký tại Văn phòng nhãn hiệu.

Trong quá trình thẩm định, nếu không có vấn đề gì về hình thức và nội dung của đơn đăng ký, người nộp đơn sẽ được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu ở Bolivia.

Gia hạn nhãn hiệu ở Bolivia

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu ở Bolivia có giá trị trong 10 năm. Khi hết thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận, người nộp đơn có thể nộp đơn gia hạn nhãn hiệu thêm 10 năm nữa không thời hạn. Đơn gia hạn nhãn hiệu ở Bolivia phải được nộp cho Văn phòng nhãn hiệu.

Ngoài ra, người nộp đơn còn có thời gian gia hạn 6 tháng sau khi kết thúc thời hạn hiệu lực của nhãn hiệu do luật Bolivia quy định để nộp đơn gia hạn nếu người nộp đơn quên việc gia hạn nhãn hiệu.

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *