Đăng ký nhãn hiệu cho tên miền – hoạt động quan trọng với mọi doanh nghiệp

Đăng ký nhãn hiệu cho tên miền – Nhãn hiệu có chức năng giúp khách hàng xác định sản phẩm hoặc dịch vụ của doanh nghiệp. Tên miền là địa chỉ trang web mà doanh nghiệp sử dụng để giúp khách hàng tiếp cận với sản phẩm hay dịch vụ của họ. Với sự phát triển chóng mặt của các hoạt động thương mại điện tử và tiếp thị trực tuyến, cả nhãn hiệu và tên miền đều trở nên ngày một quan trọng hơn đối với giá trị và sự tồn tại của doanh nghiệp. Việc nhãn hiệu hay tên miền không được bảo vệ phù hợp có thể gây thiệt hại đáng kể cho doanh nghiệp.

Có thể bạn quan tâm

Khi nào cần đăng ký nhãn hiệu cho tên miền

Trong trường hợp thuận lợi, các doanh nghiệp nên đăng ký nhãn hiệu cùng thời điểm với việc đăng ký tên miền. Các doanh nghiệp có thể thiết kế và đăng ký nhãn hiệu phù hợp nhất đối với họ, nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu họ không sử dụng được tên miền? Nhãn hiệu mới họ sẽ không có giá trị trên thị trường nếu khách hàng không thể tìm thấy họ thông qua tên nhãn hiệu trên Internet.

Mọi doanh nghiệp nên hướng tới việc đăng ký những nhãn hiệu và tên miền giống nhau. Điều này khó có thể thực hiện được nếu như doanh nghiệp không có chiến lược đăng ký nhãn hiệu cho tên miền phù hợp ngay từ ban đầu.

Sự khác biệt giữa nhãn hiệu và tên miền

Nhãn hiệu bảo vệ tên hoặc logo mà doanh nghiệp sử dụng để tạo nên sự khác biệt giữa hàng hóa hoặc dịch vụ của họ đối với hàng hóa hoặc dịch vụ của đối thủ cạnh tranh.

Tên miền là những từ được sử dụng để kết nối khách hàng của doanh nghiệp với một trang web.

Đơn đăng ký Nhãn hiệu sẽ được nộp tại các cơ quan cấp bằng sáng chế và nhãn hiệu của quốc gia mà doanh nghiệp muốn nhãn hiệu được bảo hộ. Việc đăng ký nhãn hiệu thường yêu cầu một công ty luật SHTT đại diện cho doanh nghiệp để thực hiện các thủ tục đăng ký.

Tên miền được đăng ký thông qua cơ quan đăng ký tên miền và không nhất thiết phải liên kết với một quốc gia cụ thể. Theo nguyên tắc chung, bất kỳ ai cũng có thể đăng ký tên miền trực tiếp thông qua cơ quan đăng ký.

Chủ sở hữu nhãn hiệu sẽ chỉ có quyền đối với nhãn hiệu tại quốc gia hoặc các quốc gia mà họ đã đăng ký nhãn hiệu thành công.

Chủ sở hữu tên miền có quyền độc quyền sử dụng tên miền đã được đăng ký thành công. Các tên miền cấp cao nhất có thể truy cập được qua internet từ mọi nơi trên thế giới.

Ngay cả khi ở cùng một quốc gia, các nhãn hiệu giống hệt nhau vẫn có thể được đăng ký với các nhóm khác nhau nếu chúng được sử dụng cho các sản phẩm hoặc dịch vụ không liên quan đến nhau.

Trong trường hợp các tên miền tên miền giống hệt nhau không thể tồn tại nếu có cùng một tên miền cấp cao nhất. Tên miền cấp cao nhất là phần cuối cùng của tên miền. Ví dụ như đuôi “com”, “net” hay “org”.

Thông tin về chủ sở hữu nhãn hiệu sẽ luôn được công bố rộng rãi cho công chúng. Thông tin về chủ sở hữu tên miền lại có thể bị ẩn trong một số trường hợp nhất định.

Một nhãn hiệu đã được đăng ký thành công sẽ là tài sản SHTT có giá trị cao của doanh nghiệp và được bảo hộ. Tên miền lại không phải là một loại tài sản SHTT.

Giai đoạn Sunrise khi đăng ký tên miền

Khi tên miền với phần mở rộng mới được doanh nghiệp bắt đầu sử dụng trên thị trường, thường có một khoảng thời gian để chủ sở hữu nhãn hiệu đăng ký nhãn hiệu cho tên miền của họ trước bất kỳ ai khác. Khoảng thời gian này được gọi là giai đoạn Sunrise.

Nếu doanh nghiệp không có nhãn hiệu nhưng muốn bảo hộ tên miền, họ có thể đăng ký nhãn hiệu cho tên miền để để bảo vệ tên miền.

Giai đoạn Landrush khi đăng ký nhãn hiệu cho tên miền

Sau khi giai đoạn Sunrise kết thúc, cơ quan đăng ký tên miền sẽ thực hiện giai đoạn Landrush. Trong giai đoạn này ai đến trước, thực hiện hoạt động đăng ký tên miền trước sẽ là người chiến thắng. Do đó, các doanh nghiệp có tên miền chưa được đăng ký, họ nên nhanh chóng đăng ký nhãn hiệu cho tên miền của mình.

Đăng ký các phần mở rộng khác nhau cho tên miền

Tại sao nhiều doanh nghiệp chỉ đăng ký nhãn hiệu cho tên miền của họ với phần mở rộng “.com”? Các doanh nghiệp nên đăng ký nhãn hiệu cho tên miền nhãn hiệu của mình với các phần mở rộng khác nhau. Mặc dù hàng trăm phần mở rộng tên miền, nhưng chỉ có một số ít mà người sử dụng Internet có thể dễ dàng nhận ra.

Rate this post

Rate this post

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *