Đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Ba Lan

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Ba Lan – Mọi công ty sở hữu kiểu dáng công nghiệp và có ý định mở rộng kinh doanh tại thị trường Ba Lan nên sử dụng hệ thống sở hữu trí tuệ của Ba Lan. Điều tối quan trọng đối với các doanh nghiệp là phải nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Ba Lan cho các kiểu dáng công nghiệp, ngay cả khi việc ra mắt sản phẩm tương ứng trên thị trường Ba Lan chưa được triển khai.

Có thể bạn quan tâm

Yêu cầu về hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Ba Lan

Cần phải cung cấp những thông tin, tài liệu sau trong hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Ba Lan:

  • yêu cầu đăng ký kiểu dáng công nghiệp, có tên, địa chỉ và quốc tịch của người nộp đơn;
  • các bản vẽ kiểu dáng công nghiệp.

Không cần hợp pháp hóa chính thức giấy úy quyền (POA) khi đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Ba Lan. POA có thể được nộp trong vòng hai tháng kể từ ngày nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp. Nếu người nộp đơn là pháp nhân, cần phải cung cấp cho Văn phòng Sáng chế Ba Lan bản trích dẫn từ Cơ quan đăng ký thương mại chứng nhận người ký POA được ủy quyền hợp lệ để thay mặt cho chủ đơn.

Tài liệu ưu tiên phải được cung cấp trong vòng ba tháng kể từ ngày nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Ba Lan. Nếu tài liệu ưu tiên không được soạn thảo bằng tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức hoặc tiếng Nga, bản dịch có chứng nhận của chúng sang tiếng Ba Lan phải được đính kèm với hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Ba Lan.

Thẩm định đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Ba Lan

Đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Ba Lan sẽ không phải trải qua thẩm định nội dung.

Thời hạn hiệu lực và gia hạn kiểu dáng công nghiệp tại Ba Lan

Thời hạn nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp yêu cầu quyền ưu tiên tại Ba Lan là sáu tháng kể từ ngày được ưu tiên.

Thời gian gia hạn tính mới sẽ được áp dụng nếu chủ sở hữu hoặc người kế thừa hợp pháp của chủ sở hữu công bố kiểu dáng công nghiệp trước 12 tháng kể từ khi nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Ba Lan.

Nếu không có ý kiến phản đối nào, Văn phòng sáng chế Ba Lan sẽ ra quyết định cấp bằng. Phí chính thức cho việc công bố cũng như phí gia hạn lần đầu tiên phải được thanh toán trong vòng ba tháng kể từ khi nhận được thông báo về việc đăng ký kiểu dáng công nghiệp. Nếu lệ phí không được thanh toán kịp thời, quyết định cấp bằng sẽ bị thu hồi. Sau khi đăng ký, thông tin chi tiết của kiểu dáng công nghiệp sẽ được công bố trên Tạp chí Văn phòng Sáng chế.

Tổng thời hạn hiệu lực của kiểu dáng công nghiệp tại Ba Lan là 25 năm, chủ sỡ hữu kiểu dáng công nghiệp sẽ trả phí gia hạn 5 năm một lần để duy trì hiệu lực của kiểu dáng.

Đại diện bởi một luật sư đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Người nộp đơn quốc tế đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Ba Lan nên thực hiện tra cứu kiểu dáng công nghiệp tại Ba Lan thông qua một công ty luật, một luật sư về bằng kiểu dáng công nghiệp có kinh nghiệm.

Rate this post

Rate this post

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

    Leave a Reply

    Your email address will not be published.