Quyền tác giả và quyền sở hữu công nghiệp

Quyền tác giả cùng với quyền sở hữu công nghiệp tạo thành hai bộ phận chính của chế định quyền sở hữu trí tuệ là một chế định pháp luật quan trọng quy định về các vấn đề thiết lập và bảo hộ quyền của những người sáng tạo ra các sản phẩm trí tuệ, các sản phẩm vô hình, phi vật thể của con người.

Có thể bạn quan tâm

Sản phẩm trí tuệ của con người có thể được chia thành hai loại: Sản phẩm phục vụ nhu cầu tinh thần, giải trí (tác phẩm văn học, nghệ thuật, hội họa, sân khấu, điện ảnh…) và sản phẩm có tác dụng về mặt công nghiệp, thương mại (phát minh, sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp…). Loại sản phẩm đầu tiên được bảo hộ theo pháp luật về quyền tác giả, còn loại sản phẩm thứ hai được bảo hộ theo pháp luật về quyền sở hữu công nghiệp. Hai chế định pháp luật này là hai bộ phận chính cấu thành chế định Quyền sở hữu trí tuệ.

Giữa hai quyền tác giả và sở hữu trí tuệ không có và không thể có ranh giới tuyệt đối, bởi có những sản phẩm trí tuệ vừa có tác dụng về mặt công nghiệp, thương mại nhưng vẫn có tác dụng phục vụ nhu cầu giải trí, tinh thần của con người.

Đồng thời, có những sản phẩm trí tuệ không hoàn toàn mang tính giải trí hay phục vụ nhu cầu tinh thần của con người cũng được bảo hộ theo luật về quyền tác giả như các phần mềm máy tính. Cũng cần phải giải quyết mối quan hệ giữa quyền tác giả và quyền sở hữu công nghiệp đối với một số loại sản phẩm trí tuệ nhất định.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *