Trình tự, thủ tục đăng ký bản quyền tác phẩm văn học trong trường hợp đồng tác giả

Theo Pháp Luật hiện hành, đồng tác giả là những tác giả cùng trực tiếp sáng tạo ra một phần hoặc toàn bộ tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học. Vì vậy, một tác phẩm văn học có thể được tạo thành từ nhiều tác giả.  Trên thực tế hiện nay, trường hợp nhiều tác giả cùng đóng góp công sức sáng tạo nên một tác phẩm văn học tương đối phổ biến. Tuy nhiên, vì quyền tác giả phát sinh tự động khi có tranh chấp về đồng tác giả nảy sinh, các cơ quan có thẩm quyền sẽ rất khó xác định sự đóng góp sáng tạo của mỗi chủ thể. Để bảo đảm quyền lợi của các đồng tác giả, bài viết này xin đưa ra trình tự, thủ tục đăng ký bản quyền tác phẩm văn học trong trường hợp đồng tác giả.

Có thể bạn quan tâm

1. Người nộp và cách thức nộp hồ sơ:

Đồng tác giả, chủ sở hữu có thể trực tiếp hoặc uỷ quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp 01 hồ sơ đăng ký quyền tác giả tại trụ sở Cục Bản quyền tác giả. Hồ sơ có thể gửi qua đường bưu điện.

2. Hồ sơ đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan bao gồm

  • Tờ khai đăng ký quyền tác giả “ Tờ khai phải được tất cả đồng tác giả, chủ sở hữu hoặc người được ủy quyền nộp hồ sơ ký tên và ghi đầy đủ thông tin về người nộp hồ sơ, các đồng tác giả ; tóm tắt nội dung tác phẩm; thời gian, địa điểm, hình thức công bố; cam đoan về đối với các thông tin ghi trong đơn
  • 02 bản sao tác phẩm đăng ký
  • Giấy uỷ quyền, nếu người nộp hồ sơ là người được uỷ quyền;
  • Tài liệu chứng minh quyền nộp hồ sơ, nếu người nộp hồ sơ thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa;
  • Văn bản đồng ý của các đồng tác giả.
  • Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả thuộc sở hữu chung

3. Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Cục Bản quyền tác giả cấp GCN đăng ký quyền tác giả. ( nếu từ chối thì Cục Bản quyền tác giả phải thông báo bằng văn bản

4. Nơi tiếp nhận đăng ký

Phòng Đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan, Cục Bản quyền tác giả

  • Số 33 Ngõ 294/2 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội, TP. Hà Nội.
  • Số 170 Nguyễn Đình Chiểu, P. 6, Q. 3, TP. Hồ Chí Minh.
  • Số 58 Phan Chu Trinh, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *