Đăng ký sáng chế tại Zambia

Đăng ký sáng chế tại Zambia là điều rất quan trọng cần thực hiện khi sở hữu sáng chế tại quốc gia này.

Có thể bạn quan tâm

Zambia, tên chính thức là Cộng hòa Zambia, là một quốc gia không giáp biển ở ngã tư của Trung, Nam và Đông Phi. Zambia có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, bao gồm khoáng sản, động vật hoang dã, lâm nghiệp, nước ngọt và đất canh tác.

Năm 2010, Ngân hàng Thế giới đã vinh danh Zambia là một trong những quốc gia cải cách kinh tế nhanh nhất thế giới. Theo đó, nhiều doanh nghiệp muốn gia nhập thị trường này và một trong những bước chuẩn bị quan trọng nhất mà doanh nghiệp cần thực hiện trước khi mở rộng sang quốc gia này là tìm hiểu thủ tục đăng ký sáng chế tại Zambia.

Bằng sáng chế tại Zambia

Theo luật Zambia, bằng sáng chế ở quốc gia này là quyền tài sản được Chính phủ trao cho nhà sáng chế. Với bằng sáng chế, nhà sáng chế hoặc người được cấp bằng sáng chế sẽ có quyền không cho người khác chế tạo, sử dụng, chào bán, bán sáng chế ở một quốc gia hoặc nhập khẩu sáng chế vào một quốc gia, cùng với các quyền khác để bảo vệ lợi ích tốt nhất của họ.

Để được cấp bằng sáng chế tại Zambia, một sáng chế phải đáp ứng yêu cầu về tính mới, tính sáng tạo và có khả năng áp dụng công nghiệp.

Ngoài ra, một sáng chế được cấp bằng sáng chế cũng có thể là một cải tiến đối với các mặt hàng hoặc phương pháp hiện có.

Mặt khác, các đối tượng không thể được đăng ký sáng chế tại Zambia là:

 • Khám phá, quy luật tự nhiên và phương pháp toán học;
 • Thiết kế thẩm mỹ;
 • Hệ thống, quy tắc và phương pháp thực hiện lao động trí óc, trò chơi hoặc quản lý, chương trình máy tính;
 • Trình bày dữ liệu và ý tưởng trừu tượng.

Các tài liệu cần thiết để đăng ký sáng chế tại Zambia

Các tài liệu cần thiết để đăng ký sáng chế tại Zambia bao gồm:

 • Yêu cầu cấp bằng độc quyền sáng chế (đơn đăng ký sáng chế);
 • Thông tin chi tiết về (các) người nộp đơn bao gồm tên, địa chỉ, v.v. của người nộp đơn;
 • Bản mô tả sáng chế;
 • Giấy ủy quyền có chữ ký và đóng dấu của (những) người nộp đơn;
 • Bản sao các sửa đổi (nếu có);
 • Các giấy tờ ưu tiên (nếu có).
 • Các tài liệu yêu cầu khác.

Thủ tục đăng ký sáng chế tại Zambia

Để có được bằng sáng chế tại Zambia, người nộp đơn cần nộp đơn đăng ký sáng chế cho Văn phòng SHTT của Zambia – Cơ quan đăng ký bằng sáng chế.

Trước khi nộp đơn, người nộp đơn cần đảm bảo rằng đối tượng của đơn đăng ký sáng chế không bị loại trừ khỏi khả năng cấp bằng sáng chế cũng như không phải là đối tượng không được cấp bằng sáng chế.

Các thẩm định viên tại Văn phòng SHTT Zambia sẽ tiến hành thẩm định để kiểm tra xem đối tượng đăng ký sáng chế có được đăng ký hay không.

Nếu không có sai sót, bằng sáng chế sẽ được công bố công khai trên Công báo, trong đó bất kỳ bên thứ ba nào cũng có thể xem chi tiết đơn đăng ký.

Vì sự công bố này sẽ giúp xã hội Zambia cải thiện và phát triển thông qua việc chia sẻ kiến ​​thức với tất cả mọi người, các nhà sáng chế và người nộp đơn liên quan đến sáng chế sẽ được công nhận về khả năng sáng tạo của họ.

Bằng sáng chế được Cơ quan Công ty và Bằng sáng chế (PACRA) cấp cho các sáng chế trong thời hạn 16 năm.

Nếu đăng ký thông qua ARIPO, người nộp đơn cũng có thể tìm kiếm sự bảo hộ trong 19 quốc gia khác của ARIPO, đó là: Botswana, Cape Verde, Vương quốc Eswatini, Gambia, Ghana, Kenya, Vương quốc Lesotho, Liberia, Malawi, Mozambique, Namibia, Rwanda, Sao Tome và Principe, Sierra Leone, Seychelles, Sudan, Tanzania, Uganda, Zimbabwe.

Rate this post

Rate this post

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *