Đăng ký sáng chế tại Venezuela

Đăng ký sáng chế tại Venezuela là điều được khá nhiều doanh nghiệp lớn trên thế giới quan tâm hiện nay.

Có thể bạn quan tâm

Venezuela, tên chính thức là Cộng hòa Bolivar Venezuela, là một quốc gia ở bờ biển phía bắc Nam Mỹ. Venezuela là một quốc gia đang phát triển và xếp thứ 113 về Chỉ số Phát triển Con người. Nó có trữ lượng dầu lớn nhất thế giới được biết đến và là một trong những nước xuất khẩu dầu hàng đầu thế giới.

Venezuela là thành viên hiến chương của LHQ, OAS, UNASUR, ALBA, Mercosur, LAIA và OEI. Theo đó, nhiều doanh nghiệp muốn gia nhập thị trường này và một trong những bước chuẩn bị quan trọng nhất mà doanh nghiệp cần thực hiện trước khi mở rộng sang quốc gia này là tìm hiểu thủ tục đăng ký sáng chế tại Venezuela.

Bằng sáng chế tại Venezuela

Theo luật pháp Venezuela, bằng sáng chế ở quốc gia này là sự cấp quyền tài sản do Chính phủ trao cho nhà sáng chế. Với bằng sáng chế, nhà sáng chế hoặc người được cấp bằng sáng chế sẽ có quyền không cho người khác chế tạo, sử dụng, chào bán, bán sáng chế ở một quốc gia hoặc nhập khẩu sáng chế vào một quốc gia, cùng với các quyền khác để bảo vệ lợi ích tốt nhất của họ.

Để được cấp bằng sáng chế tại Venezuela, một sáng chế phải đáp ứng yêu cầu về tính mới, tính sáng tạo và có khả năng áp dụng công nghiệp.

Ngoài ra, một sáng chế được cấp bằng sáng chế cũng có thể là một cải tiến đối với các mặt hàng hoặc phương pháp hiện có.

Mặt khác, các đối tượng không thể được đăng ký sáng chế tại Venezuela là:

 • Khám phá, quy luật tự nhiên và phương pháp toán học;
 • Thiết kế thẩm mỹ;
 • Hệ thống, quy tắc và phương pháp thực hiện lao động trí óc, trò chơi hoặc quản lý, chương trình máy tính;
 • Trình bày dữ liệu và ý tưởng trừu tượng.

Các tài liệu cần thiết để đăng ký sáng chế tại Venezuela

Các tài liệu cần thiết để đăng ký sáng chế tại Venezuela bao gồm:

 • Yêu cầu cấp bằng độc quyền sáng chế (đơn đăng ký sáng chế);
 • Thông tin chi tiết về (các) người nộp đơn bao gồm tên, địa chỉ, v.v. của người nộp đơn;
 • Bản mô tả sáng chế;
 • Giấy ủy quyền có chữ ký và đóng dấu của (những) người nộp đơn;
 • Bản sao các sửa đổi (nếu có);
 • Các giấy tờ ưu tiên (nếu có).
 • Các tài liệu yêu cầu khác.

Thủ tục đăng ký sáng chế tại Venezuela

Để có được bằng sáng chế tại Venezuela, người nộp đơn cần nộp đơn đăng ký sáng chế tại Venezuela của họ cho Văn phòng SHTT của Venezuela.

Cần lưu ý rằng hệ thống đăng ký sáng chế tại Venezuela không thực sự hiệu quả. Do đó, người nộp đơn có thể phải đợi từ 5 – 10 năm để nhận được quyết định cấp hoặc từ chối cấp văn bằng bảo hộ.

Ngoài ra, tại Venezuela, có nhiều trường hợp mà bằng sáng chế có thể bị thu hồi, bao gồm:

 • Theo phán quyết của một tòa án có thẩm quyền, hủy bỏ nó vì làm tổn hại đến quyền của các bên thứ ba.
 • Khi việc khai thác hoặc xuất khẩu sáng chế ngừng hoặc bị ngừng trong hai năm kể từ ngày cấp, trừ trường hợp do tai nạn hoặc bất khả kháng.
 • Do thanh toán các khoản niên kim trễ hoặc không thanh toán.
 • Bị chủ sở hữu bằng sáng chế nước ngoài tương ứng phản đối yêu cầu đăng ký trong nước trong thời hạn đã được thành lập.

Venezuela không phải là một bên ký kết Hiệp ước Hợp tác Sáng chế (PCT). Vì vậy, đăng ký thông qua PCT là không thể.

Rate this post

Rate this post

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *