Đăng ký sáng chế tại Ukraine

Đăng ký sáng chế tại Ukraine là điều được rất nhiều doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế quan tâm khi đất nước này đang trở thành tâm điểm toàn cầu.

Có thể bạn quan tâm

Ukraine là một quốc gia ở Đông Âu. Ukraine là một nước cộng hòa đơn nhất theo chế độ bán tổng thống và là một quốc gia đang phát triển. Do có nhiều đất đai màu mỡ, Ukraine trước chiến tranh là một trong những nước xuất khẩu ngũ cốc lớn nhất trên thế giới.

Mặc dù quốc gia này hiện đang có chiến tranh với Nga khiến nhiều cơ sở hạ tầng của họ bị sụp đổ, nhưng Ukraine đã nhận được sự ủng hộ của thế giới và do đó, sau khi chiến tranh kết thúc, quốc gia này sẽ là tâm điểm đầu tư lớn trên toàn thế giới.

Theo đó, để chuẩn bị cho việc này, các doanh nghiệp nên tìm hiểu thủ tục đăng ký sáng chế tại Ukraine sẽ được trình bày chi tiết trong bài viết dưới đây.

Bằng sáng chế tại Ukraine

Theo luật Ukraine, bằng sáng chế ở quốc gia này là sự cấp quyền tài sản do Chính phủ trao cho nhà sáng chế. Với bằng sáng chế, nhà sáng chế hoặc người được cấp bằng sáng chế sẽ có quyền không cho người khác chế tạo, sử dụng, chào bán, bán sáng chế ở một quốc gia hoặc nhập khẩu sáng chế vào một quốc gia, cùng với các quyền khác để bảo vệ lợi ích tốt nhất của họ.

Đăng ký sáng chế tại Ukraine
Đăng ký sáng chế tại Ukraine

Để được cấp bằng sáng chế tại Ukraine, một sáng chế phải đáp ứng yêu cầu về tính mới, tính sáng tạo và khả năng áp dụng công nghiệp.

Ngoài ra, một sáng chế được cấp bằng sáng chế cũng có thể là một cải tiến đối với các mặt hàng hoặc phương pháp hiện có.

Thời gian gia hạn tính mới tại Ukraine là 6 tháng kể từ ngày nộp đơn.

Mặt khác, các đối tượng không thể được đăng ký sáng chế tại Ukraine là:

 • Khám phá, quy luật tự nhiên và phương pháp toán học;
 • Thiết kế thẩm mỹ;
 • Hệ thống, quy tắc và phương pháp để thực hiện lao động trí óc, trò chơi hoặc quản lý, và các chương trình máy tính;
 • Trình bày dữ liệu và ý tưởng trừu tượng.

Các tài liệu cần thiết để đăng ký sáng chế tại Ukraine

Các tài liệu cần thiết để đăng ký sáng chế tại Ukraine bao gồm:

 • Yêu cầu cấp bằng độc quyền sáng chế (đơn đăng ký sáng chế);
 • Thông tin chi tiết về (các) người nộp đơn bao gồm tên, địa chỉ, v.v. của người nộp đơn;
 • Bản mô tả sáng chế;
 • Giấy ủy quyền có chữ ký và đóng dấu của (những) người nộp đơn;
 • Bản sao các sửa đổi (nếu có);
 • Các giấy tờ ưu tiên (nếu có).
 • Các tài liệu yêu cầu khác.

Người nộp đơn có thể nộp đơn đăng ký sáng chế bằng bất kỳ ngôn ngữ nào. Tuy nhiên, bản dịch sang tiếng Ukraina cần phải được cung cấp cho Văn phòng SHTT trong vòng 2 tháng kể từ ngày nộp đơn.

Thủ tục đăng ký sáng chế tại Ukraine

Để có được bằng sáng chế tại Ukraine, người nộp đơn cần phải nộp đơn đăng ký sáng chế của họ cho Văn phòng SHTT của Ukraine.

Sau khi kiểm tra hình thức, đợt kiểm tra nội dung sẽ được tiến hành với điều kiện là người nộp đơn đã gửi một yêu cầu riêng cho cuộc thẩm định đó.

Yêu cầu phải được nộp trong vòng 3 năm kể từ ngày nộp đơn và việc kiểm tra sẽ bắt đầu sau khi lệ phí chính thức đã được thanh toán.

Về hành động phản đối, bất kỳ bên thứ ba nào cảm thấy quyền lợi của mình bị vi phạm có thể nộp đơn phản đối trong vòng 6 tháng sau ngày công bố đơn đăng ký.

Văn phòng Sở hữu trí tuệ của Ukraine sẽ chuyển đơn phản đối của bên thứ 3 đến người nộp đơn. Người nộp đơn có thể gửi phản hồi về đơn phản đối hoặc sửa đổi đơn đăng ký dựa trên ý kiến của bên thứ 3. Khung thời gian phản hồi là 2 tháng kể từ ngày nhận được yêu cầu phản đối.

Các thẩm định viên sẽ xem xét ý kiến ​​của cả hai bên và đưa ra kết luận cuối cùng về vấn đề.

Nếu không có phản đối hoặc phản đối đã được giải quyết với bên thắng là bên nộp đơn, bằng sáng chế sẽ được cấp cho người nộp đơn sau khi thanh toán đầy đủ các khoản phí chính thức.

Bằng sáng chế tại Ukraine sẽ có hiệu lực trong 20 năm kể từ ngày nộp đơn. Hàng năm, người được cấp bằng sáng chế phải trả phí duy trì hàng năm để duy trì hiệu lực này. Có thể thanh toán chậm trong vòng 12 tháng sau khi sáng chế hết hạn kèm theo phụ phí 50%.

Rate this post

Rate this post

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *