Đăng ký sáng chế tại Turkmenistan

Đăng ký sáng chế tại Turkmenistan – một quốc gia không giáp biển ở Trung Á như thế nào? Các tài liệu cần thiết, thủ tục đăng ký là gì?

Có thể bạn quan tâm

Turkmenistan sở hữu trữ lượng khí đốt tự nhiên và tài nguyên dầu mỏ lớn thứ 4 thế giới. Quốc gia này đã dần dần thực hiện các biện pháp để cải cách kinh tế, hy vọng sử dụng khí đốt và bán bông để duy trì nền kinh tế của mình.

Theo đó, nhiều doanh nghiệp muốn gia nhập thị trường này và một trong những bước chuẩn bị quan trọng nhất mà doanh nghiệp cần thực hiện trước khi mở rộng sang quốc gia này là tìm hiểu thủ tục đăng ký sáng chế tại Turkmenistan.

Bằng sáng chế tại Turkmenistan

Theo luật Turkmenistan, bằng sáng chế ở quốc gia này là sự cấp quyền tài sản do Chính phủ trao cho một nhà sáng chế. Với bằng sáng chế, nhà sáng chế hoặc người được cấp bằng sáng chế sẽ có quyền không cho người khác chế tạo, sử dụng, chào bán, bán sáng chế ở một quốc gia hoặc nhập khẩu sáng chế vào một quốc gia, cùng với các quyền khác để bảo vệ lợi ích tốt nhất của họ.

Để được cấp bằng sáng chế tại Turkmenistan, một sáng chế phải đáp ứng yêu cầu về tính mới, tính sáng tạo và khả năng áp dụng công nghiệp.

Ngoài ra, một sáng chế được cấp bằng sáng chế cũng có thể là một cải tiến đối với các mặt hàng hoặc phương pháp hiện có.

Mặt khác, các đối tượng không thể đăng ký được tại Turkmenistan là:

 • Khám phá, quy luật tự nhiên và phương pháp toán học;
 • Thiết kế thẩm mỹ;
 • Hệ thống, quy tắc và phương pháp thực hiện lao động trí óc, trò chơi hoặc quản lý, chương trình máy tính;
 • Trình bày dữ liệu và ý tưởng trừu tượng.

Các tài liệu cần thiết để đăng ký sáng chế tại Turkmenistan

Các tài liệu cần thiết để đăng ký sáng chế tại Turkmenistan bao gồm:

 • Yêu cầu cấp bằng độc quyền sáng chế (đơn đăng ký sáng chế tại Turkmenistan);
 • Thông tin chi tiết về (các) người nộp đơn bao gồm tên, địa chỉ, v.v. của người nộp đơn;
 • Bản mô tả sáng chế;
 • Giấy ủy quyền có chữ ký và đóng dấu của (những) người nộp đơn;
 • Bản sao các sửa đổi (nếu có);
 • Các giấy tờ ưu tiên (nếu có).
 • Các tài liệu yêu cầu khác.

Thủ tục đăng ký sáng chế tại Turkmenistan

Để có được bằng sáng chế tại Turkmenistan, người nộp đơn cần phải nộp đơn đăng ký sáng chế tại Turkmenistan của họ cho Văn phòng SHTT của Turkmenistan.

Cần lưu ý rằng có 2 loại bằng sáng chế ở quốc gia này. Một là bằng sáng chế giới hạn có giá trị trong 10 năm và loại bằng sáng chế thứ hai là bằng sáng chế ‘bình thường’ có giá trị trong 20 năm, tương tự như tiêu chuẩn của hầu hết các quốc gia trên thế giới.

Sau khi nhận được đơn đăng ký sáng chế tại Turkmenistan, các thẩm định viên tại Turkmenistan sẽ tiến hành 2 hoặc 3 cuộc thẩm định chuyên sâu để kiểm tra xem đối tượng của đơn đăng ký sáng chế có được đăng ký bảo hộ sáng chế hay không.

Lần thẩm định đầu tiên là kỳ thẩm định hình thức thường kéo dài 3 tháng, kiểm tra các yêu cầu cơ bản về hình thức của hồ sơ.

Lần thẩm định thứ hai là kỳ thẩm định giới hạn. Sau khi được thông qua, người nộp đơn sẽ có quyền nhận bằng sáng chế giới hạn có hiệu lực 10 năm.

Tuy nhiên, nếu người được cấp bằng sáng chế muốn có toàn bộ 20 năm bảo hộ, họ phải nộp đơn yêu cầu đình chỉ việc cấp bằng sáng chế giới hạn và yêu cầu thẩm định nội dung trong vòng 5 năm kể từ ngày nộp đơn, đây là lần thẩm định tùy chọn thứ ba.

Để duy trì hiệu lực của các bằng sáng chế này, người nhận bằng sáng chế cần phải trả phí duy trì hàng năm bắt đầu từ năm đầu tiên. Các khoản phí phải được thanh toán trước ngày kỷ niệm ngày nộp đơn.

Bên cạnh phương thức nộp đơn truyền thống, người nộp đơn cũng có thể yêu cầu bảo hộ bằng sáng chế tại Turkmenistan thông qua việc nộp đơn thông qua Hiệp ước Hợp tác Sáng chế (PCT).

Rate this post

Rate this post

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.