Đăng ký sáng chế tại Texas

Đăng ký sáng chế tại Texas – một tiểu bang ở khu vực phía nam trung tâm của Hoa Kỳ như thế nào?

Có thể bạn quan tâm

Tính đến năm 2019, Texas có tổng sản phẩm nhà nước (GSP) là 1,9 nghìn tỷ đô la, cao thứ hai ở Hoa Kỳ. GSP của bang này lớn hơn GDP của Brazil, Canada, Nga, Hàn Quốc và Tây Ban Nha. Kinh tế của Texas lớn thứ hai trong bất kỳ phân khu quốc gia nào trên toàn cầu, sau California.

Theo đó, nhiều doanh nghiệp muốn tham gia vào thị trường này và một trong những chuẩn bị quan trọng nhất mà doanh nghiệp cần phải thực hiện trước khi mở rộng sang tiểu bang này là tìm hiểu thủ tục đăng ký sáng chế tại Texas.

Bằng sáng chế tại Texas

Theo Luật Texas, một bằng sáng chế ở đất nước này là một loại trao quyền tài sản do chính phủ trao cho một nhà sáng chế. Với bằng sáng chế, nhà sáng chế hoặc người được cấp bằng sáng chế sẽ có quyền không cho người khác chế tạo, sử dụng, chào bán, bán sáng chế ở một quốc gia hoặc nhập khẩu sáng chế vào một quốc gia, cùng với các quyền khác để bảo vệ lợi ích tốt nhất của họ.

Để được cấp bằng sáng chế tại Texas, một sáng chế phải đáp ứng yêu cầu về tính mới, tính sáng tạo và khả năng áp dụng công nghiệp.

Ngoài ra, một sáng chế được cấp bằng sáng chế cũng có thể là một cải tiến đối với các mặt hàng hoặc phương pháp hiện có.

Mặt khác, các đối tượng không thể được đăng ký sáng chế tại Texas là:

 • Khám phá, quy luật tự nhiên và phương pháp toán học;
 • Thiết kế thẩm mỹ;
 • Hệ thống, quy tắc và phương pháp thực hiện lao động trí óc, trò chơi hoặc quản lý, chương trình máy tính;
 • Trình bày dữ liệu và ý tưởng trừu tượng.

Các tài liệu cần thiết để đăng ký sáng chế tại Texas

Các tài liệu cần thiết để đăng ký sáng chế tại Texas bao gồm:

 • Yêu cầu cấp bằng độc quyền sáng chế (đơn đăng ký sáng chế);
 • Thông tin chi tiết về (các) người nộp đơn bao gồm tên, địa chỉ, v.v. của người nộp đơn;
 • Bản mô tả sáng chế;
 • Giấy ủy quyền có chữ ký và đóng dấu của (những) người nộp đơn;
 • Bản sao các sửa đổi (nếu có);
 • Các giấy tờ ưu tiên (nếu có).
 • Các tài liệu yêu cầu khác.

Thủ tục đăng ký sáng chế tại Texas

Để có được bằng sáng chế tại Texas, người nộp đơn cần nộp đơn xin cấp bằng sáng chế của họ lên Văn phòng SHTT của Texas – USPTO.

Tại Texas, có bằng sáng chế kiểu dáng và bằng sáng chế tiện ích.

Các bằng sáng chế kiểu dáng bảo vệ giao diện hoặc sự xuất hiện nào đó, trong khi các bằng sáng chế tiện ích bao gồm ý tưởng hoặc ý nghĩ đằng sau.

Trước khi nộp đơn đăng ký sáng chế tại Texas, tốt nhất là người nộp đơn sẽ thực hiện tra cứu sáng chế để tiết kiệm thời gian và tiền bạc vì có thể đã có các yếu tố tồn tại ở đâu đó (prior art) trên thế giới tạo nên bằng sáng chế đã chặn khả năng đăng ký của sáng chế.

Về cơ bản, để có được bằng sáng chế tại Texas, cách dễ nhất là đăng ký sáng chế của bạn với USPTO để nhận được bảo hộ trên toàn phạm vi lãnh thổ Hoa Kỳ, bao gồm Texas và 49 bang còn lại.

Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng (kiểm tra hình thức và kiểm tra nội dung – không cần một yêu cầu cụ thể), người nộp đơn sẽ được cấp bằng sáng chế sau khi tất cả các khoản phí chính thức đã được thanh toán đầy đủ.

Rate this post

Rate this post

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.