Đăng ký sáng chế tại Tanzania

Đăng ký sáng chế tại Tanzania như thế nào?

Có thể bạn quan tâm

Tanzania, tên chính thức là Cộng hòa Thống nhất Tanzania, là một quốc gia ở Đông Phi trong khu vực Hồ Lớn Châu Phi. Tanzania có nhiều núi và có rừng rậm ở phía đông bắc, nơi có núi Kilimanjaro. Ba trong số các Hồ lớn của Châu Phi có một phần nằm trong Tanzania.

Năm 2020, Ngân hàng Thế giới tuyên bố sự trỗi dậy của nền kinh tế Tanzania từ một quốc gia có thu nhập thấp thành một quốc gia có thu nhập trung bình thấp hơn.

Theo đó, nhiều doanh nghiệp muốn gia nhập thị trường này và một trong những bước chuẩn bị quan trọng nhất mà doanh nghiệp cần thực hiện trước khi mở rộng sang quốc gia này là tìm hiểu thủ tục đăng ký sáng chế tại Tanzania.

Bằng sáng chế tại Tanzania

Theo luật Tanzania, bằng sáng chế ở quốc gia này là sự cấp quyền tài sản do Chính phủ trao cho nhà sáng chế. Với bằng sáng chế, nhà sáng chế hoặc người được cấp bằng sáng chế sẽ có quyền không cho người khác chế tạo, sử dụng, chào bán, bán sáng chế ở một quốc gia hoặc nhập khẩu sáng chế vào một quốc gia, cùng với các quyền khác để bảo vệ lợi ích tốt nhất của họ .

Để được cấp bằng sáng chế tại Tanzania, một sáng chế phải đáp ứng yêu cầu về tính mới, tính sáng tạo và khả năng áp dụng công nghiệp.

Ngoài ra, một sáng chế được cấp bằng sáng chế cũng có thể là một cải tiến đối với các mặt hàng hoặc phương pháp hiện có.

Mặt khác, các đối tượng không thể được đăng ký sáng chế tại Tanzania là:

 • Khám phá, quy luật tự nhiên và phương pháp toán học;
 • Thiết kế thẩm mỹ;
 • Hệ thống, quy tắc và phương pháp thực hiện lao động trí óc, trò chơi hoặc quản lý, chương trình máy tính;
 • Trình bày dữ liệu và ý tưởng trừu tượng.

Các tài liệu cần thiết để đăng ký sáng chế tại Tanzania

Các tài liệu cần thiết để đăng ký sáng chế tại Tanzania bao gồm:

 • Yêu cầu cấp bằng độc quyền sáng chế (đơn đăng ký sáng chế);
 • Thông tin chi tiết về (các) người nộp đơn bao gồm tên, địa chỉ, v.v. của người nộp đơn;
 • Bản mô tả sáng chế;
 • Giấy ủy quyền có chữ ký và đóng dấu của (những) người nộp đơn;
 • Bản sao các sửa đổi (nếu có);
 • Các giấy tờ ưu tiên (nếu có).
 • Các tài liệu yêu cầu khác.

Các tài liệu cần thiết để đăng ký sáng chế tại Tanzania có thể được nộp bằng tiếng nước ngoài, nhưng cần phải có bản dịch sang tiếng Anh.

Thủ tục đăng ký sáng chế tại Tanzania

Để có được bằng sáng chế tại Tanzania, người nộp đơn cần phải nộp đơn đăng ký sáng chế của họ cho Văn phòng SHTT của Tanzania.

Đơn đăng ký sáng chế sẽ trải qua 3 giai đoạn thẩm định chính sau khi được nộp cho Văn phòng SHTT.

Đầu tiên là kiểm tra sơ bộ. Trong giai đoạn này, những thẩm định viên sẽ kiểm tra xem đơn đăng ký sáng chế tại Tanzania có đủ tiêu chuẩn để xác định ngày nộp đơn hay không, chẳng hạn như kiểm tra xem các tài liệu có được nộp bằng tiếng Anh hay không, v.v.

Tiếp theo, đơn đăng ký sẽ trải qua một cuộc kiểm tra hình thức. Nếu có sai sót về hình thức, người nộp đơn sẽ có thời hạn 3 tháng để sửa đổi.

Sau khi kiểm tra hình thức, thẩm định viên sẽ tiến hành tra cứu tính mới và công bố đơn đăng ký trên Tạp chí Sáng chế nếu không tìm thấy sai sót.

Thứ ba, đơn sẽ được kiểm tra nội dung. Người đăng ký có thể sửa đổi đơn ở giai đoạn này.

Cuối cùng, bằng sáng chế sẽ được cấp cho người nộp đơn nếu trải qua đủ 3 giai đoạn kiểm tra và không phát hiện sai sót nào.

Phí duy trì phải được thanh toán hàng năm để duy trì hiệu lực của bằng sáng chế. Khoản thanh toán phí duy trì đầu tiên sẽ đến hạn vào ngày công bố đơn đăng ký sáng chế.

Rate this post

Rate this post

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.