Đăng ký sáng chế tại Tajikistan

Đăng ký sáng chế tại Tajikistan – một quốc gia không giáp biển ở Trung Á như thế nào?

Có thể bạn quan tâm

Tajikistan là một quốc gia đang phát triển với nền kinh tế chuyển tiếp phụ thuộc rất nhiều vào kiều hối, nhôm và sản xuất bông. Tajikistan là một thành viên của Liên Hợp Quốc, CIS, OSCE, OIC, ECO, SCO và CSTO cũng như đối tác PFP của NATO.

Theo đó, nhiều doanh nghiệp muốn tham gia vào thị trường này và một trong những điều quan trọng nhất mà doanh nghiệp cần phải thực hiện trước khi mở rộng sang đất nước này là tìm hiểu thủ tục đăng ký sáng chế tại Tajikistan.

Bằng sáng chế tại Tajikistan

Theo luật pháp Tajikistan, bằng sáng chế ở quốc gia này là quyền tài sản được Chính phủ trao cho nhà sáng chế. Với bằng sáng chế, nhà sáng chế hoặc người được cấp bằng sáng chế sẽ có quyền không cho người khác chế tạo, sử dụng, chào bán, bán sáng chế ở một quốc gia hoặc nhập khẩu sáng chế vào một quốc gia, cùng với các quyền khác để bảo vệ lợi ích tốt nhất của họ.

Để được cấp bằng sáng chế tại Tajikistan, một sáng chế phải đáp ứng yêu cầu về tính mới, tính sáng tạo và khả năng áp dụng công nghiệp.

Ngoài ra, một sáng chế được cấp bằng sáng chế cũng có thể là một cải tiến đối với các mặt hàng hoặc phương pháp hiện có.

Thời kỳ gia hạn đối với tính mới tại đất nước này là 6 tháng.

Mặt khác, các đối tượng không thể được đăng ký sáng chế tại Tajikistan là:

 • Khám phá, quy luật tự nhiên và phương pháp toán học;
 • Thiết kế thẩm mỹ;
 • Hệ thống, quy tắc và phương pháp thực hiện lao động trí óc, trò chơi hoặc quản lý, chương trình máy tính;
 • Trình bày dữ liệu và ý tưởng trừu tượng.

Các tài liệu cần thiết để đăng ký sáng chế tại Tajikistan

Các tài liệu cần thiết để đăng ký sáng chế tại Tajikistan bao gồm:

 • Yêu cầu cấp bằng độc quyền sáng chế (đơn đăng ký sáng chế);
 • Thông tin chi tiết về (các) người nộp đơn bao gồm tên, địa chỉ, v.v. của người nộp đơn;
 • Bản mô tả sáng chế;
 • Giấy ủy quyền có chữ ký và đóng dấu của (những) người nộp đơn;
 • Bản sao các sửa đổi (nếu có);
 • Các giấy tờ ưu tiên (nếu có).
 • Các tài liệu yêu cầu khác.

Ngôn ngữ chính thức của các đơn đăng ký sáng chế tại Tajikistan là Tajik hoặc tiếng Nga. Người nộp đơn có thể nộp đơn bằng các ngôn ngữ khác nhưng một bản dịch sang Tajik hoặc tiếng Nga cần phải được nộp cho cơ quan SHTT trong 1 khoảng thời gian nhất định.

Thủ tục đăng ký sáng chế tại Tajikistan

Để có được bằng sáng chế tại Tajikistan, người nộp đơn cần nộp đơn xin cấp bằng sáng chế của họ cho Văn phòng IP của Tajikistan.

Sau khi kiểm tra hình thức, người nộp đơn cần gửi yêu cầu kiểm tra nội dung trong vòng 3 năm kể từ ngày nộp đơn. Không thể gia hạn hoặc khôi phục thời hạn này.

Cần lưu ý rằng người nộp đơn có thể sửa đổi đơn trước khi quyết định cấp bằng sáng chế chính thức được đưa ra. Việc sửa đổi trong vòng 3 tháng kể từ ngày nộp đơn sẽ không phát sinh phí chính thức.

Thông thường, toàn bộ thủ tục đăng ký sáng chế tại Tajikistan sẽ kéo dài trong khoảng 3 – 4 năm.

Sau khi được cấp, bằng sáng chế sẽ có 20 năm hiệu lực kể từ ngày nộp đơn.

Ngoài phương pháp nộp đơn truyền thống, người nộp đơn cũng có thể đăng ký sáng chế của họ thông qua PCT để có được sự bảo hộ quốc tế cho mọi quốc gia ký kết hiệp ước PCT, bao gồm cả Tajikistan.

Rate this post

Rate this post

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.