Đăng ký sáng chế tại Kenya

Đăng ký sáng chế tại Kenya là điều được nhiều doanh nghiệp quan tâm hiện nay.

Có thể bạn quan tâm

Kenya, tên chính thức là Cộng hòa Kenya, là một quốc gia ở Đông Phi. Kenya là thành viên của Liên hợp quốc, Khối thịnh vượng chung, Ngân hàng Thế giới, Quỹ Tiền tệ Quốc tế, COMESA, Tòa án Hình sự Quốc tế và các tổ chức quốc tế khác. Nền kinh tế của Kenya là nền kinh tế lớn nhất ở miền đông và trung Phi, với Nairobi đóng vai trò là một trung tâm thương mại lớn của khu vực.

Theo đó, nhiều doanh nghiệp muốn gia nhập thị trường này và một trong những bước chuẩn bị quan trọng nhất mà doanh nghiệp cần thực hiện trước khi mở rộng sang quốc gia này là tìm hiểu thủ tục đăng ký sáng chế tại Kenya.

Bằng sáng chế tại Kenya

Tại Kenya, bằng sáng chế là quyền sở hữu tạm thời đối với một sáng chế do Chính phủ cấp cho người được cấp bằng sáng chế. Trong thời hạn của bằng sáng chế, người nhận bằng sáng chế sẽ có quyền loại trừ các hành động của bên thứ ba liên quan đến đối tượng được bảo hộ, chẳng hạn như sản xuất, thương mại hóa, sử dụng và các hành động khác.

Bảo hộ sáng chế thông qua việc cấp bằng sáng chế có nghĩa là ngăn chặn việc khai thác trái phép sáng chế đó bởi các đối thủ cạnh tranh không tham gia cũng như không chịu chi phí nghiên cứu và phát triển của sáng chế đó.

Để được cấp bằng sáng chế ở quốc gia này, một sáng chế phải đáp ứng các yêu cầu về tính mới, tính sáng tạo và khả năng áp dụng công nghiệp.

Tuy nhiên, luật của Kenya quy định thời gian gia hạn 12 tháng. Điều này có nghĩa là nếu đối tượng của đơn đăng ký sáng chế được bộc lộ công khai trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày nộp đơn thì đơn đó vẫn được coi là hợp lệ.

Việc tiết lộ có thể là do:

– Người nộp đơn hoặc người tiền nhiệm của người đó;

– Một sự lạm dụng rõ ràng bởi một bên thứ ba liên quan đến người nộp đơn hoặc người tiền nhiệm của họ.

Các tài liệu cần thiết để đăng ký sáng chế tại Kenya

Các tài liệu cần thiết để đăng ký sáng chế tại Kenya bao gồm:

 • Yêu cầu cấp bằng độc quyền sáng chế (đơn đăng ký sáng chế);
 • Thông tin chi tiết về (các) người nộp đơn bao gồm tên, địa chỉ, quốc tịch,… của người nộp đơn và nhà sáng chế;
 • Bản mô tả sáng chế;
 • Giấy ủy quyền có chữ ký và đóng dấu của (những) người nộp đơn;
 • Bản sao của các sửa đổi (nếu có);
 • Các giấy tờ ưu tiên (nếu có).
 • Các tài liệu yêu cầu khác.

Thủ tục đăng ký sáng chế tại Kenya

Để có được bằng sáng chế tại Kenya, người nộp đơn cần phải nộp đơn đăng ký sáng chế của họ cho Văn phòng SHTT của Viện Sở hữu công nghiệp Kenya – Kenya (KIPI).

KIPI chịu trách nhiệm kiểm tra và cấp bằng sáng chế tại Kenya.

Sau khi nhận được đơn đăng ký sáng chế, các thẩm định viên tại KIPI sẽ tiến hành thẩm định về mặt hình thức và nội dung để kiểm tra xem đơn đăng ký sáng chế có tuân thủ các quy định của pháp luật và có thể được cấp bằng sáng chế hay không.

Việc kiểm tra hình thức được tiến hành tự động. Tuy nhiên, yêu cầu thẩm định nội dung phải được nộp trong thời hạn 3 năm kể từ ngày nộp đơn.

Trường hợp không yêu cầu thẩm định nội dung trong thời hạn này, đơn đăng ký sẽ bị coi là bị loại bỏ.

Bên cạnh phương thức đăng ký truyền thống, người nộp đơn cũng có thể xem xét việc đăng ký qua Tổ chức Sở hữu trí tuệ khu vực châu Phi (ARIPO) để đăng ký bảo hộ sáng chế của họ tại quốc gia này. Đây là một tổ chức liên chính phủ khu vực được ủy quyền thay mặt các quốc gia thành viên cấp bằng sáng chế. Hiện ARIPO có số thành viên là 16 quốc gia châu Phi trong đó có Kenya.

Cấp và duy trì

Nếu không có vấn đề gì xảy ra hoặc được phát hiện, đơn đăng ký sáng chế sẽ được đăng ký và người nộp đơn sẽ nhận được bằng sáng chế.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng người nộp đơn cần phải nộp lệ phí cấp cho Cơ quan cấp bằng sáng chế trước khi bằng sáng chế được cấp.

Bằng sáng chế tại Kenya có hiệu lực trong 20 năm kể từ ngày nộp đơn.

Phí duy trì hàng năm nên được thanh toán trước vào ngày kỷ niệm ngày nộp đơn cũng là ngày đến hạn.

Có thể thanh toán chậm trong thời gian gia hạn 6 tháng sau ngày đến hạn thanh toán tiền phạt nộp chậm tương ứng.

Rate this post

Rate this post

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.