Đăng ký sáng chế tại Kazakhstan

Đăng ký sáng chế tại Kazakhstan – Các tài liệu cũng như quy trình, thủ tục cần biết là gì?

Có thể bạn quan tâm

Kazakhstan là quốc gia thống trị nhất ở Trung Á về mặt kinh tế, tạo ra 60% GDP của khu vực, chủ yếu thông qua ngành công nghiệp dầu khí. Quốc gia này cũng có nguồn tài nguyên khoáng sản rộng lớn và chính thức là một nước cộng hòa dân chủ, thế tục, nhất thể, hợp hiến với một di sản văn hóa đa dạng.

Theo đó, nhiều doanh nghiệp muốn gia nhập thị trường này và một trong những bước chuẩn bị quan trọng nhất mà doanh nghiệp cần thực hiện trước khi mở rộng sang quốc gia này là tìm hiểu thủ tục đăng ký sáng chế tại Kazakhstan.

Bằng sáng chế tại Kazakhstan

Tại Kazakhstan, bằng sáng chế là quyền sở hữu tạm thời đối với một sáng chế do Chính phủ cấp cho người được cấp bằng sáng chế. Trong thời hạn của bằng sáng chế, người nhận bằng sáng chế sẽ có quyền loại trừ các hành động của bên thứ ba liên quan đến đối tượng được bảo hộ, chẳng hạn như sản xuất, thương mại hóa, sử dụng và các hành động khác.

Bảo vệ sáng chế thông qua việc cấp bằng sáng chế có nghĩa là ngăn chặn việc khai thác trái phép sáng chế đó bởi các đối thủ cạnh tranh không tham gia cũng như không chịu chi phí nghiên cứu và phát triển của sáng chế đó.

Để được cấp bằng sáng chế ở quốc gia này, một sáng chế phải đáp ứng các yêu cầu về tính mới, tính sáng tạo và khả năng áp dụng công nghiệp.

Tuy nhiên, luật của Kazakhstan quy định thời gian gia hạn 6 tháng đối với tính mới. Điều này có nghĩa là nếu đối tượng của đơn đăng ký sáng chế được bộc lộ công khai trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày nộp đơn thì đơn đó vẫn được coi là hợp lệ.

Việc tiết lộ có thể do người nộp đơn, nhà sáng chế hoặc người nhận được thông tin này từ người nộp đơn hoặc nhà sáng chế một cách trực tiếp hoặc gián tiếp.

Các tài liệu cần thiết để đăng ký sáng chế tại Kazakhstan

Các tài liệu cần thiết để đăng ký sáng chế tại Kazakhstan bao gồm:

 • Yêu cầu cấp bằng độc quyền sáng chế (đơn đăng ký sáng chế);
 • Thông tin chi tiết về (các) người nộp đơn bao gồm tên, địa chỉ, quốc tịch,… của người nộp đơn và nhà sáng chế;
 • Bản mô tả sáng chế;
 • Giấy ủy quyền có chữ ký và đóng dấu của (những) người nộp đơn;
 • Bản sao của các sửa đổi (nếu có);
 • Các giấy tờ ưu tiên (nếu có).
 • Các tài liệu yêu cầu khác.

Để được ưu tiên, người nộp đơn cần nộp các giấy tờ ưu tiên trong vòng 12 tháng kể từ ngày được ưu tiên. Thời hạn có thể được kéo dài thêm 2 tháng kể từ thời hạn đã hết hiệu lực nếu họ chứng minh được việc không nộp đủ giấy tờ ưu tiên trong thời gian quy định là do vô ý.

Đơn xin cấp bằng sáng chế phải được nộp bằng tiếng Nga hoặc tiếng Kazakhstan.

Mặc dù người nộp đơn có thể nộp đơn đăng ký bằng bất kỳ ngôn ngữ nào khác, nhưng nó phải được gửi kèm bản dịch sang tiếng Kazakhstan hoặc tiếng Nga trong vòng hai tháng kể từ khi nộp đơn đăng ký sáng chế tại Kazakhstan.

Thủ tục đăng ký sáng chế tại Kazakhstan

Để có được bằng sáng chế tại Kazakhstan, người nộp đơn cần phải nộp đơn đăng ký sáng chế của họ cho Văn phòng SHTT của Kazakhstan.

Đơn đăng ký sáng chế sẽ được thẩm định về mặt hình thức để kiểm tra xem nó có tuân thủ các quy định của pháp luật hay không.

Đối với việc thẩm định nội dung, yêu cầu thẩm định đó phải được người nộp đơn gửi trong thời hạn 3 tháng kể từ khi có kết quả thẩm định về hình thức.

Khoảng thời gian đánh giá nội dung một đơn đăng ký sáng chế tại Kazakhstan là 2 năm. Nếu một sáng chế đáp ứng các yêu cầu về khả năng cấp bằng sáng chế, quyết định cấp sẽ được ban hành.

Sau khi tất cả các khoản phí đã được thanh toán đầy đủ, người nộp đơn sẽ được cấp bằng sáng chế.

Tại Kazakhstan, bằng sáng chế sẽ có giá trị trong 20 năm kể từ ngày nộp đơn. Đối với các bằng sáng chế dược phẩm và bằng sáng chế hóa chất nông nghiệp, có thể xin gia hạn thời hạn này thêm 5 năm. Trong trường hợp bằng sáng chế được gia hạn, Giấy chứng nhận bảo hộ bổ sung (SPC) sẽ được cấp.

Để duy trì hiệu lực này, người được cấp bằng sáng chế cần phải trả phí duy trì hàng năm.

Phí hàng năm để duy trì hiệu lực bằng sáng chế phải trả kể từ ngày nộp đơn. Các phí duy trì đầu tiên được trả đồng thời với lệ phí cấp và công bố chính thức hoặc trong vòng 2 tháng kể từ khi công bố bằng sáng chế.

Rate this post

Rate this post

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.