Đăng ký sáng chế tại Jordan

Đăng ký sáng chế tại Jordan bao gồm các bước nào, quy trình thủ tục ra sao cũng như các tài liệu cần thiết là gì?

Có thể bạn quan tâm

Jordan, tên chính thức là Vương quốc Hashemite của Jordan, là một quốc gia ở Tây Á. Jordan được Ngân hàng Thế giới phân loại là quốc gia có thu nhập trung bình cao.

Nền kinh tế của Jordan tương đối đa dạng. Thương mại và tài chính kết hợp chiếm gần một phần ba GDP; giao thông vận tải và thông tin liên lạc, tiện ích công cộng và xây dựng chiếm 1/5, khai khoáng và sản xuất chiếm gần 1/5.

Theo đó, nhiều doanh nghiệp muốn gia nhập thị trường này và một trong những bước chuẩn bị quan trọng nhất mà doanh nghiệp cần thực hiện trước khi mở rộng sang quốc gia này là tìm hiểu thủ tục đăng ký sáng chế tại Jordan.

Thời gian gia hạn về tính mới tại Jordan

Để được cấp bằng sáng chế tại Jordan, một sáng chế phải đáp ứng các yêu cầu về tính mới, tính sáng tạo và khả năng áp dụng công nghiệp.

Về tính mới, nếu vì lý do nào đó mà sáng chế được công bố công khai thì người nộp đơn vẫn có thời gian gia hạn tính mới 12 tháng kể từ lần công bố sáng chế đầu tiên trên toàn thế giới để nộp đơn đăng ký sáng chế với chủ thể là sáng chế đó.

Trong trường hợp này, đơn đăng ký sáng chế vẫn được coi là hợp lệ.

Các tài liệu cần thiết để đăng ký sáng chế tại Jordan

Các tài liệu cần thiết để đăng ký sáng chế tại Jordan bao gồm:

 • Yêu cầu cấp bằng độc quyền sáng chế (đơn đăng ký sáng chế);
 • Thông tin chi tiết về (các) người nộp đơn bao gồm tên, địa chỉ, quốc tịch,… của người nộp đơn và nhà sáng chế;
 • Bản mô tả sáng chế;
 • Giấy ủy quyền có chữ ký và đóng dấu của (những) người nộp đơn;
 • Bản sao của các sửa đổi (nếu có);
 • Các giấy tờ ưu tiên (nếu có).
 • Các tài liệu yêu cầu khác.

Thủ tục đăng ký sáng chế tại Jordan

Để có được bằng sáng chế tại Jordan, người nộp đơn cần nộp đơn đăng ký sáng chế của họ cho Văn phòng SHTT Jordan.

Sau khi nộp, đơn đăng ký sáng chế sẽ được thẩm định về mặt hình thức để kiểm tra xem nó có phù hợp với các yêu cầu của pháp luật hay không.

Sau khi thẩm định hình thức thành công sẽ tiến hành thẩm định nội dung.

Hiện tại, theo luật của Jordan, không có yêu cầu đặc biệt nào về việc kiểm tra nội dung.

Tuy nhiên, việc sửa đổi các tuyên bố hiện tại để phù hợp với các tuyên bố của Châu Âu sẽ có một số tác động đến việc thẩm định nội dung.

Cụ thể, việc thẩm định nội dung do các cơ quan thẩm định của Châu Âu thực hiện được xem xét để quyết định khả năng cấp bằng sáng chế của đơn đăng ký sáng chế.

Ngoài ra, các cuộc kiểm tra của các quốc gia khác như Hoa Kỳ & PCT sẽ được xem xét đối với các trường hợp chưa nộp hồ sơ tương ứng Châu Âu.

Công bố và phản đối

Sau khi đơn được chấp nhận, đơn đăng ký sáng chế sẽ được đăng công báo.

Sau khi công bố, sẽ có thời gian phản đối 3 tháng, trong đó bất kỳ bên thứ ba nào cảm thấy quyền của mình bị vi phạm có thể nộp đơn phản đối đơn đăng ký bằng sáng chế.

Hiệu lực và duy trì

Tại Jordan, bằng sáng chế sẽ có hiệu lực trong 20 năm kể từ ngày nộp đơn.

Lệ phí duy trì theo quy định phải được thanh toán bắt đầu từ năm nộp đơn, đến hạn vào thời điểm đăng ký.

Các khoản phí duy trì sau phải trả vào mỗi ngày kỷ niệm ngày nộp đơn.

Nếu vì lý do nào đó, người được cấp bằng sáng chế quên thanh toán phí duy trì, Văn phòng SHTT Jordan cung cấp thời gian gia hạn 6 tháng cho việc thanh toán chậm các khoản phí duy trì hàng năm này kèm theo phí phạt.

Rate this post

Rate this post

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.