Đăng ký sáng chế tại Israel

Đăng ký sáng chế tại Israel – Quy trình, thủ tục cũng như các lưu ý cần chú ý là gì?

Có thể bạn quan tâm

Israel được xếp hạng trong số các quốc gia hàng đầu thế giới theo tỷ lệ công dân được đào tạo quân sự, tỷ lệ công dân có bằng đại học, chi tiêu cho nghiên cứu và phát triển theo tỷ lệ phần trăm GDP, an toàn cho phụ nữ, tuổi thọ, sự đổi mới sáng tạo và hạnh phúc.

Theo đó, nhiều doanh nghiệp muốn gia nhập thị trường này và một trong những bước chuẩn bị quan trọng nhất mà doanh nghiệp cần thực hiện trước khi mở rộng sang quốc gia này là tìm hiểu thủ tục đăng ký sáng chế tại Israel.

Bằng sáng chế ở Israel

Để được cấp bằng sáng chế ở quốc gia này, một sáng chế phải đáp ứng các yêu cầu về tính mới, tính sáng tạo và khả năng áp dụng công nghiệp.

Tuy nhiên, yêu cầu về tính mới không phải là tuyệt đối.

Nếu việc tiết lộ sáng chế xảy ra trong vòng 6 tháng, bất kể là do chủ sở hữu sáng chế hay người tiền nhiệm của họ đứng tên, nếu nó được tạo ra hoặc sử dụng trong triển lãm thương mại công nghiệp hoặc nông nghiệp ở Israel, hoặc tại một triển lãm được quốc tế công nhận,…, yêu cầu về tính mới sẽ không bị ảnh hưởng.

Điều này có nghĩa là trong 6 tháng kể từ ngày công bố, đơn đăng ký sáng chế vẫn được coi là hợp lệ.

Các tài liệu cần thiết để đăng ký sáng chế tại Israel

Các tài liệu cần thiết để đăng ký bằng sáng chế tại Israel bao gồm:

 • Yêu cầu cấp bằng độc quyền sáng chế (đơn đăng ký sáng chế);
 • Thông tin chi tiết về (các) người nộp đơn bao gồm tên, địa chỉ, quốc tịch,… của người nộp đơn và nhà sáng chế;
 • Bản mô tả sáng chế;
 • Giấy ủy quyền có chữ ký và đóng dấu của (những) người nộp đơn;
 • Bản sao của các sửa đổi (nếu có);
 • Các giấy tờ ưu tiên (nếu có).
 • Các tài liệu yêu cầu khác.

Ngôn ngữ chính thức của các đơn xin cấp bằng sáng chế của Israel là tiếng Do Thái và tiếng Anh.

Tuy nhiên, người nộp đơn có thể chọn nộp đơn bằng bất kỳ ngôn ngữ nào khác với điều kiện là họ phải nộp bản dịch của những tài liệu đó trong vòng ba tháng kể từ ngày nộp đơn.

Nghĩa vụ tiết lộ thông tin

Đối với quy trình đăng ký sáng chế tại Israel, có một yêu cầu đặc biệt đó là Nghĩa vụ tiết lộ thông tin theo Tuyên bố Tiết lộ Thông tin (IDS).

Theo IDS, bất kỳ thông tin nào có thể được coi là liên quan đến kết quả của quá trình đăng ký sáng chế phải được tiết lộ cho đến khi bằng sáng chế được cấp hoặc đơn bị từ bỏ.

Cần lưu ý rằng việc cố ý không gửi IDS các thông tin cần được tiết lộ có thể dẫn đến việc tuyên bố sau này về bằng sáng chế là không thể thực thi.

Hiện tại không có phí chính thức nào liên quan đến việc nộp IDS.

Thủ tục đăng ký sáng chế tại Israel

Để có được bằng sáng chế tại Israel, người nộp đơn cần nộp đơn đăng ký sáng chế của họ cho Văn phòng SHTT của Israel.

Sau khi nộp, đơn đăng ký sáng chế sẽ tự động trải qua các buổi thẩm định.

Sau khi kiểm tra, nếu không có sai sót, bằng độc quyền sẽ được cấp cho người nộp đơn.

Các khoản phí bảo trì đầu tiên từ 1-6 năm phải được thanh toán trong vòng 3 tháng kể từ khi có quyết định cấp bằng độc quyền. Tất cả các khoản phí bảo trì tiếp theo phải được thanh toán 4 năm một lần.

Văn phòng Sở hữu trí tuệ của Israel cũng cung cấp cơ hội thanh toán tất cả các khoản phí duy trì cùng một lúc.

Rate this post

Rate this post

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.